Pōdź kaj inhalt

Welōnek prezidyncki we Biołorusi we 2020

Ze Wikipedia
Alaksandar Łukaszenka, co ôficyjalnie wygroł welōnek

Welōnek prezidyncki we Biołorusi we 2020 to bōł welōnek na sztela prezidynta Republiki Biołorusi, co ôdbōł sie 9 siyrpnia 2020 roku.

Ôficyjalnie, welōnek ôstoł wygrany ôd reskyrujōncego tedy prezidynta Alaksandara Łukaszenki, co dostoł 80,1% głosōw. Rezultat tyn bōł wszeôbecnie uznany za fałeszny. Po ônego ôgłoszyniu, we Biołorusi napoczły sie masowe protesty. Je szacowane, iże kelaset abo kelatysiyncy ôsob bōło heresztowanych i rannych, a sztyry ôsoby straciyły życie[1].

Ôficyjalny rezultat[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kandydŏt Partyjŏ Głosy %
Alaksandar Łukaszenka Niyznŏleżny 4 661 075 80,1
Swiatłana Cichanouska Niyznŏleżnŏ 588 622 10,1
Hanna Kanapacka Niyznŏleżnŏ 97 489 1,67
Andrej Dzmitryjeu Niyznŏleżny 70 671 1,2
Siarhiej Czeraczeń Biołoruskŏ Socjaldymokratycznŏ Hramada 66 613 1,14
Przeciwko wszyjskim 267 360 4,59
Cuzamyn 5 818 955 100%
Niywŏżne 67 125
Uprawniyni do welowaniŏ / Frekwyncyjŏ 6 904 649 84,28

Zdrzōdło: [2]

Przipisy