Wikipedyjo:Sztamtisz/Uogůlne

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Downe


Wikimania 2016 Scholarships - Deadline soon![sprowjej zdrzůdło]

Pomóż przetłumaczyć na Twój język

Przipůmńyńy.

Ńydugo mijo termin skłodańo wńoskůw uo stypyndyja na Wikimania 2016 we Esino Lario we Italiji! Posyłejće wńoski do 9 styczńo. Coby złożyć wńosek, wlyź na neczajta:

A reminder - applications for scholarships for Wikimania 2016 in Esino Lario, Italy, are closing soon! Please get your applications in by January 9th. To apply, visit the page below:

Patrick Earley (WMF) via MediaWiki message delivery (dyskusyjo) 02:49, 5 sty 2016 (CET)

2016 WMF Strategy consultation[sprowjej zdrzůdło]

Pomóż przetłumaczyć na Twój język

Pyrsk,


Fůndacyjo Wikimedia (WMF) wkludzo kůnsultacyje coby dopomůc złonaczyć a ustowić podug wertnośći stratygijo WMF uod lipca 2016 na 12 do 24 mjeśůncůw do przodku. Uůne kůnsultacyje bydům uodymkńynte na Meta uod 18 styczńo do 26 lutygo, ńyskorzi Fůndacyjo bydźe tyż użiwać uůne idyje coby lepij zuůnaczyć swůj plan roczny (wjyncyj uo terminorzu idźe znejść na neczajće na Meta).

Twůj wkłod Fůndacyjo mo rodo (i za ńim filuje) we dyskusyji na Meta Stratygijo na rok 2016/kůnsultacyje ze społecznośćům.

Wyboczće co szkryflomy we anglickij godce na projektach we inkszych godkach. Myślimy, co je fest ważne coby mjeć kůnsultacyje potůmaczůne wjela ino idźe, co my już we ńykerych godkach zrobili. Nale dali je z tym mocka roboty! My zuůnaczyli m:2016 Strategy/Translations coby průgować půmůc ze kordynacyjům, co trza by tůmaczyć a wjela już potůmaczůne můmy.

Kejbyśće mjeli jake zapytańa, mogeće je zadować na mojij zajće dyskusyji abo bez e-mail na mdennis@wikimedia.org.

Mům nadźeja, co do nos dokuplujeće!

Hello, all.

The Wikimedia Foundation (WMF) has launched a consultation to help create and prioritize WMF strategy beginning July 2016 and for the 12 to 24 months thereafter. This consultation will be open, on Meta, from 18 January to 26 February, after which the Foundation will also use these ideas to help inform its Annual Plan. (More on our timeline can be found on that Meta page.)

Your input is welcome (and greatly desired) at the Meta discussion, 2016 Strategy/Community consultation.

Apologies for English, where this is posted on a non-English project. We thought it was more important to get the consultation translated as much as possible, and good headway has been made there in some languages. There is still much to do, however! We created m:2016 Strategy/Translations to try to help coordinate what needs translation and what progress is being made. :)

If you have questions, please reach out to me on my talk page or on the strategy consultation's talk page or by email to mdennis@wikimedia.org.

I hope you'll join us! Maggie Dennis via MediaWiki message delivery (dyskusyjo) 20:06, 18 sty 2016 (CET)

Silesian is missing[sprowjej zdrzůdło]

Silesian is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
Thank you, Varlaam (dyskusyjo) 17:37, 21 sty 2016 (CET)

Arbcom ru ready.svg Gotowe Translated. Krol111 kontakt 21:59, 21 sty 2016 (CET)