Wilamowjany

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wilamowjany
(Wymysiöejyn)
Zespół Wilamowce.jpg
Muzyczno ludowo skupina ze Wilamowicůw
Wjelość do kupy ńy je znůmo
Regijůny zamjyszkańo Wilamowicy, Polska
Godka wilamowsko, polsko
Religije zauobycz krzyśćijaństwo
Pokrewne etńiczne skupiny Flamandy

Wilamowjany (wilamowski: Wymysiöejyn, polski: Wilamowianie, mjymjecki: Wilmesauer) – etńiczno grupa, kero mjyszko we sztadźe Wilamowicy we Małopolsce. Fest uodrůżńo śe uode inkszych bez włosne ludowe uobleczyńy, tradycyje a godka - używo śe jeszcze postrzůd starzikůw a starek wilamowsko godka, kero mo pochodzyńy germańske. Podańy na polsko godka, we ślůnskij godce je porůżńyńy mjyndzy dwůma etnůńimůma - słowo Wilamojwůn uoznoczo czowjeka, kery idyntyfikuje śe ze wilamowskům myńszośćům kulturowům, Wilamowiczůn to jedźińy mjůno tygo, co uůn mjyszko we mjeśće. Polski regjyrůnek ńy rozpoznowo uoficjalńy Wilamowjanůw jako etńiczno grupa.

We teroźńich czasach cołko kultura wilamowsko nojduje śe we zagrożyńu umrzińym. Do śe to zauwożyć na przikładźe jejich rodźimyj godki. Sům ale robjůne jake kroki, coby ta kultura uocalić uode przepůmńyńo - powstajům ludowe wilamowske skupiny, kere grajům tamta muzyka a tańcujům we wilamowskich uobleczyńach. Postrzůd ńich do śe wymjyńić Regijůnalno Skupina Śpjywki a Tańca "Wilamowice" a Regijůnalno Skupina Śpjywki a Tańca "Cepelia Fil Wilamowice".