Polsko godka

Ze Wikipedia
Język polski
Uobšar Polsko (37-38 mln) a Ńymcy, Ukrajina, Bjołoruś, Litwa, Rusyjo, USA, Kanada, Brazylijo, Australijo, Izrael, Irlandyjo, Wjelgo Brytańijo, Francyjo, Czesko Republika, Słowacyjo, Kazachstan a inksze kraje
Ličba godojůncych 44 miljůny
Pozycyjo 29.
Klasyfikacyjo genetyčno Godki indoojropejske
Šrajbůng modyfikowůny alfabyt łaćiński
Status uoficyjolny
Godka uřyndowo Polsko
Regulowany bez Rada Języka Polskiego
Kody godki
ISO 639-1 pl
ISO 639-2 pol
ISO/FDIS 639-3 pol
SIL POL
We Wikipedyji
Uobejzdrzij tyż: godka, godki śwjata
Wikipedyjo
Wikipedyjo
Polsko wersyjo godkowo Wikipedyje


Polsko godka (pol. język polski, [ˌjɛ̃zɨk ˈpɔlskʲi], polszczyzna) to je godka zachodńosłowjańsko, używano bez ůngyfer 42,5 miljůnůw ludźi na cołkym śwjeće, głůwńy we Polsce.[1] Zarozki po ruskim, je drůgům pod wzglyndym liczby użytkowńikůw godkům słowjańskům, na růwńi s ukrajińskům.

Uobecńy polski je godkům urzyndowům we Polsce a je lo 37-38 miljůnůw ludźi godkům uojczystům. Wjela godojůncych we ńij mjyszko tyż we zachodńij Bjołoruśi, Ukrajińe uoroz na wschodńij Litwje szczygůlńy nauokoło mjasta Wilno. Ze wzglyndu na migracyje Polokůw, po polsku godo śe tyż we Stanach Zjydnoczůnych, Australiji, Kanadźe, Brazylije, Irlandji a Wjelgij Brytańji.

Polsko godka je guůwnym przydstawićelym grupy lechickich godek, odłomu zachodńosłowjańskych. Wyksztołćiły śe uůne na terytoryjům uobecnyj Polski s pjyrwotnych djalyktůw, we kerych śe godoło we Wjelgopolsce a Mołopolsce. Godki te mojům podane na śebje słowńictwo, szczegůlńy do słowackigo (nojbarźi), czeskigo, kaszubskigo, ślůnskigo, bjołoruskigo a ukrajińskigo.

Zwjůnzane godki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Słowjańsko Ojropa

Polsko godka zaliczano je do grupy godek słowjańskich, mjanowano lechickům. Uobejmuje uůna take godki kej půmorsko (uobecńy martwo, pozostoło po ńij ino kaszubsko a tyż połabsko godka (wymarły we XVIII wjeku). Bliskimi krewnymi polskij godki sům godka czesko, słowacko, gůrno- a dolnołużycko. Inksze godki słowjańske tyż majům jake wspůlnośći s polskům, sům uůne atoli rzodsze.

Skuli tygo, co polsko godka noleży do godek indoojropejskich, bezmałaś wszyjske godki Ojropy majům co wspůlnygo ś ńům. Wyjůntkym sům tukej godki kerych śe ńy włůnczo do familije indoojropejskij.

Przipisy

Słowjańske godki
Wschodńe starowschodńosłowjańsko † | ruteńsko † (bjołorusko, polesko, ruśińsko, ůkrajińsko) | rusko
Zachodńe czesko | dolnosorbsko | gůrnosorbsko | kaszubsko | knaan † | morawsko | polsko | połabsko † | słowacko | słowińsko | ślůnsko
Połedńowe bůłgarsko | cerkewnosłowjańsko | macedůńsko | serbsko-chorwacko † (bośńacko, chorwacko, Hradsko, czornogůrsko, serbsko) | słoweńsko, prekmursko | staro-cerkewno-słowjańsko †
Inksze protosłowjańsko † | mjyndzysłowjańsko | slovio
martwe