Pōdź kaj inhalt

Willem Cornelisz Duyster

Ze Wikipedia
Ôbrŏz ôd Willema Cornelisza Duystera

Willem Cornelisz Duyster (nar 1599, um. 1635) to bōł flamandzki malyrz z Amsterdamu. Nojwiyncyj malowoł scyny rodzajowe a portrety, ofyn we ôbrazach przedstawioł wojŏkōw. Ônego kariera skōńczyła sie skirz epidemije dżōmy we 1635 roku, na kerõ umrził.