Wjeś

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Wjeś mo czynsto uosobno kultura

Wjeś (tyż dźedźina, dźydźina) – podug polskigo prawa "uosadńiczo jednostka uo zwartej abo rozproszůnej zabudowje i istńijůncych fůnkcyjoch rolńiczych abo zwjůnzanych s ńimi usůgowych abo turystycznych, ńypośadajůnca prow mjejskych abo statusu mjasta" (art. 2 ustawy s dńo 29 śerpńa 2003 uo urzyndowych mjanach mjejscowośći i uobjektůw fizjůgraficznych).

De facto sům roztomajte defińicyje wsi, uopjerajům śe uůne na przećiwstawjyńu wśi mjastu, ji fůnkcyje rolńiczyj abo ńyzwjůnzanyj s industryjům, abo tyż na wspůlnotowośći strzodowiska, we uodrůżńyńu uod mjasta, kere dowo pewno anůńimowość.