Wodōr

Ze Wikipedia

Wodōr (łac.: hydrogenium) – je to elymynt chymiczny ô numerze atōmowyj 1, niymetal ze bloku s tabule Mendelejewa. Je ułożōny we grupie 1, ôkresie 1.

Je ôn nojczyńścij wystympujōncym elymyntym chymicznym we wszechświecie, nojczyńścij wystympujōncym jego izotopem je prot (izotop z 1 nukleonym). Wŏga atōmu wodoru wynosi 1,00794 u. We warōnkach normalnych wystympuje za bezfarbiaty, bezwōnny, bezsmakowy, barzo lekopŏlny gaz. Wystympuje w formie dwuatōmowych molekułōw.

Wystympowanie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wodōr wystympuje w cołkim wszechświecie. Na ziymi idzie trefić go miyndzy inkszymi w:

  • skołach
  • gazach wulkanicznych
  • lufcie

Zastosowanie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Industryjŏ spożywczŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wodōr w industryji spożywczyj używŏ sie zaôbycz do utwardzania ziylinowych fetōw, bez co powstŏwŏ margaryna.

Izotopy wodoru[edytuj | edytuj zdrzōdło]

W cołkości wystympuje 7 izotopōw wodoru. Sztabilne izotopy to prot (0 neutronów) i deuter (1 neutron). Niysztabilne izotopy to ³H, ⁴H, ⁵H, ⁶H, i ⁷H. ³H (inakszyj tryt) to nojsztabilny z nich.

Izotop L. P (Z) L. N Masa izotopu Ôkres pōłtrwaniŏ Knif rozpadu
¹H 1 0 1,007u Sztabilny
²H 1 1 2,014u Sztabilny
³H 1 2 3,016u 12,32 lŏt β
⁴H 1 3 4,026u 139 ys n
⁵H 1 4 5,035u 86 ys 2n?
⁶H 1 5 6,044u 294 ys n / 3n?
⁷H 1 6 7,052u 652 ys 2n?