Wodno trůmba

Ze Wikipedia
Trůmby wodne widźone s plažy Kijkduin při Hadze 27 śerpńa 2006.
Trůmba wodno kole Florydy.

Trůmba wodno to zjawisko meteorolůgične polygajůnce na formowańu śe pjůnowygo chmuřastygo wiru na kštout leja, wystympujůncygo přez powjyřchńům wody, pouůnčůnygo s chmurům kuymbjastům. Pod tům postaćům jawi śe kej nadwodne tornado, kere wznośi woda. Je znočńy suabša uod swygo lůndowygo uodpowjydńika.