Wodorotlynki

Ze Wikipedia
Model čůnstečki wodorotlynku

Wodorotlynki sům to zwjůnzki zbudowane s metalu a jydnowartośćowych grup wodorotlynowych OH- (wjync uůnych ilość je růwno wortośćowośći metalu), uopisywane uůgůlnym wzorym M(OH)x.

Wodorotlynki tajluje śe na zasadowe a amfoteryčne, atoli postrzůd zasadowych wyrůžńo śe tyž zasady, čyli rozpuščalne we wodźe wodorotlynki zasadowe.

Wodorotlynki zasadowe to te, kerych metal rychtuje tlynek zasadowy. Zasady to rozpuščalne we wodźe wodorotlynki metali I i II grupy (krům wodorotlynku berylu, co je amfoteryčny).

Wodorotlynki amfoteryčne reagujům zarůwno s kwasůma (reakcyjo zobojyntńańo) kej s inkšymi wodorotlynkůma.