Xochipilli

Ze Wikipedia
Xochipilli - uobroz ze Kodeksu Borgia, XV wjek

Xochipilli (nah.: "wjyrch kwjotůw") – aztecki a tolteski bůg majsa, kwjotůw a źylinůw.

Je uůn bratym bogińi Xochiquetzal.