Pōdź kaj inhalt

Zygŏr

Ze Wikipedia
Zygŏr

Zygŏr to je przirzōnd do ciōngłyj miary czasu. Zygary idzie potajlować na – używajōnce do skŏzań tarczã i skŏzōwki a bp. symbole faz miesiōnczka, jak tyż digitalne – używajōnce do skŏzań wyświytlŏcze ciekłokrystaliczne abo diodowe. W zygarach powszechnego użytku skŏzania ôbyjmujōm nojczyńścij godziny, minuty i sekōndy. We niykerych zygarach i zygarkach używany je tyż systym kalyndŏrzowy do skazowaniŏ dni tydnia, daty, faz miesiōnczka itp. W zygarach specjalistycznych używane sōm barzo akuratne mechanizmy skazowaniŏ i registracyje czasu ze akuratnościōm do ułōmkōw sekōndy.