Pōdź kaj inhalt

Ôgyń

Ze Wikipedia
Ôgyń

Ôgyń[1] to je suma (uchwytnych zmysłowo) zjawisk tŏwarziszōncych fizykochymicznymu procesowi spŏlaniŏ, a przede wszyjskim:

  • ymisyjŏ prōmiyniowaniŏ widzialnego – światło
  • ymisyjŏ prōmiyniowaniŏ elektrōmagnetycznego leda jakij frekwyncyje – ciepło
  • ymisyjŏ akustycznŏ – klangi

Ôgyń to niy plazma, mŏ za niskõ tymperaturã, by niōm być (niyznŏleżnie ôd spŏlanyj materyje). Choć z fizyczno-chymicznego pōnktu widzyniŏ niy stanowi litego zjawiska, ale koincydyncyjõ roztōmajtych zjawisk, w kulturze utrwaliło sie ôdbiyranie ôgnia za pojedynczy, spōjny byt. W kulturze, literaturze, a tyż we tradycyjnyj filozofiji i religiji je nazywany żywiołym, jednym z sztyrech, kole wody, luftu i ziymie, elymyntōw skłŏdowych świata. Mŏ rozlygłe znaczynie kulturowe i cywilizacyjne.

Przipisy

  1. ôgyń – Dykcjōnorz [dostymp 2021-04-24].