Pōdź kaj inhalt

Klang

Ze Wikipedia
Insztrumynta mogōm wytwŏrzać klang

Klang to je słuchowe wrażynie, tworzōne akustycznōm welōm, kerŏ rozchodzi sie we ôstrzodku sprynżystym (ciele stałym, ciyczy, gazie). Frekwyncyje welōw, kere sōm słyszalne dlŏ czowieka, zawarte sōm w paśmie miyndzy wartościami granicznymi ôd kol. 16 Hz do kol. 20 kHz.

Piyrszego zaregistrowania klangu dokōnoł we 1860 roku Édouard-Léon Scott de Martinville. Jego fōnautograf niy bōł zaprojektowany do ôdtwŏrzaniŏ klangu, ale zachowały sie szkryfty archiwalne piyrszych registracyji ôdczytane i ôdtworzōne we 2008 roku.

Cechy klangu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Do bazowych cech klangu zaliczŏ sie:

Cechy te zwiōnzane sōm blank z ôdpedniymi parametrami wele akustycznyj.

Klasyfikacyjŏ klangōw skuli farby[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  • Casati R., Dokic J., Sounds, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], CSLI, Stanford University, 5 paździyrnika 2010, ISSN 1095-5054 [dostymp 2021-04-25] (ang.)