Pōdź kaj inhalt

Ôlsztyńske wojewōdztwo (1975-1998)

Ze Wikipedia
Ôlsztyńske wojewōdztwo na karcie Polski

Ôlsztyńske wojewōdztwo - dŏwne wojewōdztwo z stolicōm w Ôlsztynie, istniejōnce w latach 1975-1998. Zastōmpiyło piyrwyjsze, srogsze wojewōdztwo ô tymu samymu mianu. Skłŏdało sie z 58 gmin, jego powiyrchnia wynosiyła 12327 km² (nojsrogsze w kroju), za to w kōńcowym ôkresie miyszkało w nim 778 tys. ôsōb. Sōmsiadowało z wojewōdztwami: elblōnskim, toruńskim, ciechanowskim, suwalskim i ôstrołynckim, a pōnadto graniczyło z SSSR, a niyskorzij Rusyjōm (kaliningradzki ôbwōd). Wojewōdztwo przestało istnieć z kōńcym 1998 roku, za to cołke jego przestrzyństwo weszło w skłŏd warmińsko-mazurskigo wojewōdztwa.

Ôbejzdrzij tyż

[edytuj | edytuj zdrzōdło]