Łotewsko godka

Ze Wikipedia

Łotewsko godka (latviešu valoda) to je godka bołtycko, podano na litewsko. Je to urzyndowo godka Łotwy a Uńije Ojropejskij. Krům Łotwy we ńi godo śe we USA, Rusyji, Estůńiji, Litwje a Kanadźe. We Łotwje używocze łotewskij godki dowajům jake 60%. Do kupy po łotewsku godo 2-3 milijůny ludźi. Lo swojigo szrajbůnga używo alfabytu łaćińskigo.