Ślōnskŏ ôfensywa

Ze Wikipedia
Ślōnskŏ ôfensywa
piyrszŏ wojna światowŏ

Karta tyjatru
Czas ôd 11 listopada do 6 grudnia 1921
Plac Ślōnsk, Niymiecke Cysŏrstwo
Wynik Ruske zwyciynstwo taktyczne
Ruskŏ porażka strategicznŏ
Zajty boju

Ruske Impyrium

Niymiecke Cysŏrstwo

Kōmandyry


Siyły


Straty


Ruskŏ ślōnskŏ ôfensywa 1914, ôbrŏz ôd Rafaila Levitskigo

Ślōnskŏ ôfensywa to bōła strategicznŏ ôfensywa ôd Rusyje na frōncie weschodnim we czasie I wojny światowyj kludzōnŏ ôd 11 listopada do 6 grudnia 1914 roku.

Ôfensywa skłŏdała sie ze batalije ô Łowicz i batalije ô Łōdź. Ruske wojŏki dziynki tyj ôfensywie dotrzeli nojdalij na Zŏchōd we czasie cołkij wojny. Zakōńczyła sie taktycznym sukcesym Rusyje, nale strategicznie bōła to porażka.

Bibliografijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]