Pōdź kaj inhalt

Śmierć George’a Floyda

Ze Wikipedia
Plac zdarzyniŏ

Śmierć George’a Floyda – zdarzynie, do jakigo doszło 25 mŏja 2020 roku we Minneapolis we sztacie Minnesota we Zjednoczōnych Sztatach, we czasie kerygo śmierć pōniōs 46-letni Afroamerykōnin George Floyd. Informacyjŏ ô jego śmierci wywołała masowe zburzki i protesty.

George Floyd

Malowidło George’a Floyda

George Perry Floyd Jr. – narodzōny 14 paździyrnika 1973 we Fayetteville we Pōłnocnyj Karolinie Afroamerykōnin. We 2014 roku przekludziōł sie do Minneapolis. Miyszkoł we przedmieściu St. Louis Park.

We przeszłości Floyd mioł pŏrokrotnie niyprzileżytości z prawym: we 2002 przepyndziōł 30 dni we hereszcie za raub, we 2005 przepyndziōł 10 miesiyncy za posiadanie kokajiny, a we 2009 ôstoł skŏzany na 5 lŏt wiynziyniŏ za dokōnany we 2007 kwalifikowany rozbōj[1][2].

Zdarzynie

Derek Chauvin, policyjōn zawołany na plac rzekōmego przestympstwa[3], skuł kajdankami George’a Floyda, a potym bez pŏrã minut przyciskoł jego gnyk klinym do ziymie a ignorowoł bachtaniŏ chopa, kery niy mōg dychać, co dokludziyło do jego śmierci. Policyjōn klynczoł na podyjzdrzanym bez 8 minut i 46 sekund, z czego bez 2 minuty i 53 sekundy Floyd bōł już niyprzitōmny. We zdarzyniu brało udzioł jeszcze trzech inkszych policyjōnōw – J. Alexander Kueng trzimoł Floyda za pleca, Thomas K. Lane za nogi, a zajściu prziglōndoł sie Tou Thao[4][5][6][7][8].

Zdarzynie ôstało nagrane mobilniŏkami bez przechodniōw i ôpublikowane we mydiach społecznościowych[9]. Pretekstym do zawołaniŏ policyje było rzekōme użycie bez Floyda fałesznego banknotu dwudziestodolarowego we pobliskim sklepie. Policyjŏ wydała poświadczynie, że podyjzdrzany ôdkŏzoł ôpuszczyniŏ auta na klarowne nakŏzanie policyjōna. Podle policyjnego reportu, przirychtowanego na nagraniu z kamery we radyjŏwozie Keunga i Lane’a, Floyd „niy ôpuściōł dobrowolnie wozidła i szamotał sie z funkcjōnariuszami, naschwŏl padanjōnc na ziymiã, przi gŏdaniu, że niy wejdzie do auta i ôdkazowoł stōniŏ”[10][11][12][13]. Nagraniŏ ze mōnitōringu pobliskij restauracyje skazujōm na sporny ciōng zdarzyń – podle nich, Floyd w czasie eskortowanijŏ do radyjŏwoza dwukrotnie upŏd[14][15]. Nagraniŏ świŏdkōw, w kerych George wielokrotnie powtŏrzoł słowa: „Bachtōm”, „Niy mogã dychać” i „Niy zabijej mie” wartko rozprzestrzyniły sie we mydiach społecznościowych i informacyjnych[9]. Wszyjscy funkcjōnariusze bierōncy udzioł we zajściu dalszego dnia ôstali zwolniyni z roboty[16].

Protesty i zburzki

Pokojowy protest we Minneapolis (26 mŏja 2020)
Zburzka we Minneapolis (29 mŏja 2020)

26 mŏja we aglomeracyji Minneapolis-Saint Paul napoczły sie protesty we zwiōnzku ze śmierciōm Floyda, kery stoł sie jednym ze niyuzbrojōnych Afroamerykōnōw, kerzi zginyli w eczasie interwyncyje policyje. Przōdzi miały ône pokojowy ciōng, wartko przekształciyły sie we zburzki, w czasie kerych wybito ôkna posterōnku i podpŏlono dwa sklepy, a mocka inkszych było raubowanych abo zniszczōnych. W czasie niykerych zajść z policyjōm użyto gazu łzawiōncego i guminowych kulōw[17][18].

We dalszych dniach zburzki i protesty były ôrganizowane we inkszych miastach Zjednoczōnych Sztatōw, a tyż za granicōm.

Miyndzynŏrodowe ryakcyje

Państwa, kerych przedstŏwiciele wyraziyli solidarność ze protestujōncymi:

Przipisy

 1. George Floyd left Texas prison to start new life in Minneapolis, www.dailymail.co.uk [dostymp 2021-04-03] (angelski).
 2. George Floyd, the man whose death sparked US unrest – BBC News, www.bbc.com [dostymp 2021-04-03] (angelski).
 3. Reuters Staff, Minneapolis police bodycam videos show struggle before Floyd death, „Reuters”, 12 siyrpnia 2020 [dostymp 2021-04-03], Cytat: officers Thomas Lane and J. Alexander Kueng, who were the first to respond to a store where Floyd was accused of passing a fake $20 bill. (angelski).
 4. Esme Murphy: ‘I Can’t Breathe!': Video Of Fatal Arrest Shows Minneapolis Officer Kneeling On George Floyd’s Neck For Several Minutes (ang.). 2002-05-26. [zarchiwizowane z tyj adresy]. Cytat: While lying facedown on the road, Floyd repeatedly groans and says he can’t breathe.
 5. Death of George Floyd draws quick condemnation from Tampa Bay’s top cops (ang.). 2002-05-28. Cytat: The video, recorded by a bystander, shows 46-year-old Floyd, who is black, face-down on the ground as a white officer kneeled on his neck.
 6. George Floyd and the city that killed him (ang.). 28 maja, 2020. [dostymp 2021-04-03]. [zarchiwizowane z tyj adresy]. Cytat: Down the road, people were marching and mourning Floyd, whose irreplaceable life ended after an arrest face-down on the asphalt of E. 38th Street.
 7. Floyd was „non-responsive” for nearly 3 minutes before officer took knee off his neck, complaint says (ang.). 2002-05-29. [dostymp 2021-04-03]. [zarchiwizowane z tyj adresy]. Cytat: Chauvin had his knee on Floyd’s neck for 8 minutes and 46 seconds in total, and 2 minutes and 53 seconds after Floyd was unresponsive, the complaint said.
 8. Derek Chauvin Had Knee on George Floyd’s Neck for Almost 3 Minutes AFTER Floyd Was Unresponsive: Officials (ang.). 2002-05-29. Cytat: The defendant had his knee on Mr. Floyd’s neck for 8 minutes and 46 seconds in total. Two minutes and 53 seconds of this was after Mr. Floyd was non-responsive, concludes the complaint.
 9. 9,0 9,1 F.B.I. to Investigate Arrest of Black Man Who Died After Being Pinned by Officer (ang.). 2020-05-26. [zarchiwizowane z tyj adresy].
 10. George Floyd Worked With Officer Charged in His Death (ang.). 2020-05-29. [dostymp 2020-05-30]. [zarchiwizowane z tyj adresy].
 11. Video shows Minneapolis cop with knee on neck of motionless, moaning man who later died (ang.). 2020-05-26. [zarchiwizowane z tyj adresy].
 12. 'Being Black in America Should Not Be A Death Sentence': Officials Respond To George Floyd's Death (ang.). 2020-05-26. [zarchiwizowane z tyj adresy].
 13. 8 notable details in the criminal complaint against ex-Minneapolis Police Officer Derek Chauvin (ang.). CNN, 2020-05-29. [zarchiwizowane z tyj adresy]. Cytat: "Officers Thomas Lane and J.A. Kueng arrived with their body worn cameras (BWCs) activated and running.... ...The officers made several attempts to get Mr. Floyd in the backseat of squad 320 from the driver's side. Mr. Floyd did not voluntarily get in the car and struggled with the officers by intentionally falling down, saying he was not going in the car, and refusing to stand still."
 14. George Floyd death: Newly emerged surveillance footage shows no evidence of resistance (ang.). [dostymp 2020-05-30]. [zarchiwizowane z tyj adresy].
 15. Surveillance video does not support police claims that George Floyd resisted arrest (ang.). [dostymp 2020-05-28]. [zarchiwizowane z tyj adresy]. Cytat: Surveillance video from outside a Minneapolis restaurant appears to contradict police claims that George Floyd resisted arrest before an officer knelt on his neck.
 16. 4 Minneapolis police officers terminated for involvement of George Floyd death (ang.). 2020-05-26.
 17. As heated protests over George Floyd's death continue, Minnesota governor warns of 'extremely dangerous situation' (ang.). [dostymp 2020-05-28 data = 2020-05-28]. [zarchiwizowane z tyj adresy].
 18. Deadly shooting near George Floyd protest as looting, arson grip Minneapolis (ang.). 2020-05-28. [dostymp 2020-05-28]. [zarchiwizowane z tyj adresy]. Cytat: Some protesters skirmished with officers, who fired rubber bullets and tear gas in a repeat of Tuesday night's confrontation.