Peru

Ze Wikipedia
República del Perú
Republika Peru
Fana Peru
Peru
Fana Peru Wapyn Peru
Motto: (hišp.) Firme y feliz por la unión
(Silne i szczęśliwy dla jedności)
Hymn: Somos libres, seámoslo siempre
(Marsz nŏrodowy)
Położyniy Peru
Uoficjalno godka hišpańsko godka, kečua, ajmara1)
Stolica Lima
Polityczny systym republika
Gowa państwa prezydynt Dina Boluarte
Przikludziorz regjyrunku Prymjer Alberto Otárola
Rozlygowańy
 • cołkowity
 • strzůdlůndowe wody
19. we śwjeće
1 285 216 km²
8,8%
Liczba ludźi (VII 2021)
 • cołkowito 
 • gynstość zaludńyńo
40. we śwjeće
34 294 231
23 osůb/km²
ńypodleguość uod Hišpańji
28 lipca 1821
Religijo (głůwno) řimsky katolicyzm
Waluta sol (ARS)
Czasowo zůna UTC -3
Kod ISO 3166 PE
Necowo důmyna .pe
Automobilowy kod PE
Telefůniczny kod +51
Autůnůmiczne terytoryja
Mapa {{{nazwa_dopeunioč}}}
1) Lokalńy
Peru
Machu Picchu, Cuzco

Peru (Perú, Republika Peru - República del Perú) – państwo we zachodńij tajli Ameriki Pouedńowyj, nad Uoceanym Spokojnym. Je to třeće co do wjelgośći państwo kůntynyntu a nojwjynkšy kraj andyjski. Stolicům Peru je Lima.

Peru je krajym uo bůgatej, wjelowjekowyj historyji. Na teryńy uobecnygo Peru we uokreśe prekolůmbijskym istńouy rozwińynte cywilizacyje indjanerske. Po zdobyću Peru bez hišpańskych kůnkwistadorůw na čele s Francisco Pizarro, utwořůno sam nojwjynkše a nojbůgatše wicekrůlestwo. Mimo zrywůw powstańčych Inkůw ńy udouo im śe pokůnać hišpańskych kolůńizatorůw. We XIX wjeku we coukej Americe Pouedńowyj pojawiuy śe důnžyńo ńypodlyguośćowe uod hišpańskij metropoliji. Dźepjyro we 1821 roku dźynki uobcym bojowńikům Peru proklamowouo ńypodlyguość.

Mimo mocy bůgactw naturalnych Peru we XIX a XX wjeku ńy můguo uzyskać uodpowjadajůncyj mu pozycyji mjyndzynarodowyj. Sytuacyjo wewnyntřno kraju bůua ńystabilno, a šyroke řeše spouečne ćerpjouy bjyda. Wjelokrotńy armja, na dužše abo krůtše uokresy, přejmowoua wuadza abo mjoua ajnflus na polityčno sytuacyjo we kraju.

Po uokreśe po tajli dyktatorskych řůndůw Alberto Fujimoriygo, we dymokratyčnych wyborach wuadza zdobůu Alejandro Toledo, pjyršy prezydynt indjanerskigo pochodzyńo we historyji kraju a coukej Ameriki Pouedńowyj. Mimo pewnych uośůngńyńć na polu gospodarki a wzglyndnygo uspokojyńo sytuacyje we Peru, kraj tyn nadal boryko śe s ličnymi problymůma spouečno-polityčnymi. Uod paźdźerńika 2006 prezydyntym půnowńy je Alan Garcia Perez, kerygo popředńy řůndy doprowadźiuy kraj do zapaśći gospodarčyj.

Uod paźdźerńika 2016 prezydyntym půnowńy je Pedro Pablo Kuczynski, uod 2018 prezydyntym.