Pōdź kaj inhalt

Adwyntkranc

Ze Wikipedia
Adwyntkranc

Adwyntkranc to je elymynt krześcijōńskij tradycyje, co symbolizuje upływ sztyrech tydni Adwyntu we kalyndŏrzu liturgicznym Kościoła zachodnigo. Je to tradycyjnie praktyka luterańskŏ, chociŏż przeniosła sie na inksze krześcijōńske zawiyrzyniŏ[1][2][3].

Je to zielōny wiyniec ze sztyryma świycami, a czasym tyż z piōntōm, biołōm świycōm na postrzodku. Ôd piyrszyj niydziele Adwyntu zapŏlyniu świyc może tŏwarziszyć czytanie Biblije, nŏbożyństwo i pŏciyrz[4][5]. We niyskorniyjsze niydziele zapŏlŏ sie ekstra świycã, aże do ôstatnij niydziele Adwyntu zapŏlōm sie wszyjske sztyry. Niykere adwyntkrance zawiyrajōm piōntõ świycã Krystusa, zapŏlanõ we Wilijõ abo w Gody[6]. Zwyk tyn wywodzi sie z ôbtoczyniŏ familijnego, ale rozeszoł sie tyż we publicznym kulcie.

Przipisy

  1. Peter C. Bower, The Companion to the Book of Common Worship, Geneva Press, 2003, ISBN 978-0-664-50232-4 [dostymp 2021-07-21] (angelski).
  2. Rev Kenneth Brighenti, John Trigilio jr., The Catholicism Answer Book: The 300 Most Frequently Asked Questions, Sourcebooks, Inc., 2007, ISBN 978-1-4022-3229-9 [dostymp 2021-07-21] (angelski).
  3. Carl Seaburg, Celebrating Christmas: An Anthology, iUniverse, 30 kwietnia 2003, ISBN 978-0-595-30974-0 [dostymp 2021-07-21] (angelski).
  4. Gordon Geddes, Jane Griffiths, Christianity, Heinemann, 2001, ISBN 978-0-435-30695-3 [dostymp 2021-07-21] (angelski).
  5. Internet Archive, Symbols of church seasons & days, Wilton, Conn. : Morehouse-Barlow Co., 1977, ISBN 978-0-8192-1228-3 [dostymp 2021-07-21].
  6. The Christian Season of Advent, www.crivoice.org [dostymp 2021-07-21].