Pōdź kaj inhalt

Amazůnka

Ze Wikipedia
Delta Amazůnki

Amazůnka (Río de las Amazonas, Río Amazonas) – nojdugszo rzyka na śwjeće, nojdujůnco śe we Americe Połedńowyj, kero mo tyż nojwjynksze na śwjeće dorzycze (uo powjyrzchńi ůng. 7 mln km²) a nojwjynksze zasoby wodne. Bezto tyż we felerńy tumaczůnyj nazwy amacunu - "ńydźwjydź wodnych chmur", kerům rozpropagowoł we Ojropje, po roku 1540 Szpańel Orellan, kery kej pjyrszy przepłynoł rzyka ze Andůw do ujśćo.