Pōdź kaj inhalt

Austro-Madziary

Ze Wikipedia
Österreichisch-Ungarische Monarchie
Osztrák-Magyar Monarchia

Austro-Madziarskŏ Mōnarchijŏ
1867–1918
Wapyn {{{dopołniŏcz}}}
Wapyn Austro-Madziarōw
Motto: (łac.) Indivisibiliter ac Inseparabiliter
(Niypotajlowanie a niyroztajlowanie)
Hymn: Volkshymne
(Hymn ludu)
Położynie {{{nazwa_dopełniacz}}}
Austro-Madziary we 1914
Tajle Austryjŏcke Cysŏrstwo

Krōlestwo Madziarōw

Ôficjalnŏ gŏdka niymieckŏ, madziarskŏ, chorwackŏ (Chorwacyjŏ-Sławōnijŏ)
Używanŏ gŏdka bajerskŏ, czeskŏ, słowackŏ, ślōnskŏ, ślōnsko-niymieckŏ, polskŏ, ukrajińskŏ, italskŏ, rōmōńskŏ a inksze
Stolica Wiedziyń a Budapeszt
Polityczny systym mōnarchijŏ
Piyrszy cysŏrz a krōl Franc Jozef I. (1867–1916)
Ôstatni cysŏrz a krōl Karol I. a IV (1916–1918)
Austro-Madziarski Kōmprōmis ze 1867 roku 1867
Potajlowanie mōnarchije na niypodlygłe sztaty 1918
Dōminujōncŏ religijŏ katolicyzm 76.6%

Austro-Madziary (niy. Österreich-Ungarn, mad. Ausztria-Magyarország), ôficjalnie Austro-Madziarskŏ Mōnarchijŏ (niy. Österreichisch-Ungarische Monarchie, mad. Osztrák-Magyar Monarchia) – gyszichtowŏ monarchijŏ, kerŏ ôstała uzdanŏ we 1867 bez Austro-Madziarski Kōmprōmis ze 1867 roku. Kōmprōmis ze 1867 potajlowoł Austryjŏcke Cysŏrstwo na dwie tajle: Austryjŏcke Cysŏrstwo a Krōlestwo Madziarōw. Austryjŏckŏ tajla mōnarchije bōła mianowanŏ za landy reprezyntowane we Reichsracie, a madziarskŏ za landy korōny świyntego Sztefana. Austro-Madziary były reskiyrowane bez mōnarchōw ze dōma Habsbursko-Lotaryngijskigo. Mōnarchijŏ upadła we 1918 roku, kej to na wszyjskich landach mōnarchije ôstały uzdane nowe sztaty.[1]

Przipisy

  1. Empire of Austria-Hungary (ang.). Almanach de Saxe Gotha. [dostymp 2022.04.30].