Pōdź kaj inhalt

Austryjŏcke Cysŏrstwo

Ze Wikipedia
Kaiserthum Oesterreich
Austryjŏcke Cysŏrstwo
1804–1867
Fana Austryjŏckigo Cysŏrstwa
Wapyn {{{dopołniŏcz}}}
Fana Austryjŏckigo Cysŏrstwa Wapyn Austryjŏckigo Cysŏrstwa
Hymn: Volkshymne
(Hymn ludu)
Położynie {{{nazwa_dopełniacz}}}
Ôficjalnŏ gŏdka niymieckŏ
Używanŏ gŏdka bajerskŏ, madziarskŏ, rōmōńskŏ, syrbskŏ, czeskŏ, ślōnskŏ, ślōnsko-niymieckŏ, italijskŏ, polskŏ, ukrajińskŏ, słowackŏ a inksze
Stolica Wiedziyń
Polityczny systym mōnarchijŏ
Piyrszy cysŏrz Franc II.
Ôstatni cysŏrz Franc Jozef I.
Utworzynie Austryjŏckigo Cysŏrstwa bez Franca II. 1804
Austro-Madziarski Kōmprōmis ze 1867 roku 1867

Austryjŏcke Cysŏrstwo (niy. dŏwnij Kaiserthum Oesterreich, podug terŏźnyj gŏdki Kaisertum Österreich) – gyszichtowe cysŏrstwo we Ojropie, stworzōne 11 siyrpnia 1804 roku bez Franca II. Habsburga. Cuzamyn ze Krōlestwym Prus bōło to nojsiylniyjsze państwo Niymieckij Kōnfederacyje aże do jeji szlusu we 1866, kej to Prusy po wygranyj we austryjŏcko-pruskij wojnie zdobyły hegymōnijõ a utworziły Pōłnocnōniymiecki Zwiōnzek, kery nastympnie ôstoł Niymieckim Cysŏrstwym. Skuli tego co Austryjŏ niy ôstała włōnczōnŏ do prziszłego niymieckigo sztatu, we 1867 po austro-madziarskim kōmprōmisie Austryjŏcke Cysŏrstwo przekształcōno we Austro-Madziary.