Bekerel

Ze Wikipedia
bekerel [Bq]
Ukłŏd SI
Wymiar
Jednostka Aktywność prōmiyniotwōrczŏ aktywności prōmiyniotwōrczyj
Typowe symbole srogości A
we jednostkach SI
Zdrzōdło miana Henri Becquerel

Bekerel, Bqjednostka miary aktywności prōmiyniotwōrczyj we układzie SI (jednostka pochodnŏ układu SI).

Prōbka mŏ aktywność 1 Bq, jak zachodzi w nij jedyn rozpŏd prōmiyniotwōrczy na sekundã. Bez przikłŏd, jeźli jōndra atōmowe danego ciała ymitujōm 1000 tajleczek alfa na sekundã skirz rozpadōw alfa (i jednymu rozpadowi ôdpadŏ ymisyjŏ jednyj tajleczki alfa, jak tyż niy zachodzōm inksze zorty rozpadōw), to aktywność tego ciała je rōwnŏ 1000 Bq, to znaczy 1 kBq.

Wymiar bekerela to s−1.

Miano jednostki pochodzi ôd miana Henriego Becquerela, co społym z Pierre'ym Curie i Mariōm Skłodowskōm-Curie dostoł w 1903 roku Nadgrodã Nobla za ôdkrycie i podszukowanie prōmiyniotwōrczości.

Wcześnij powszechnie używanōm jednostkōm aktywności prōmiyniotwōrczyj bōł kiur (Ci), co ôdpadŏ aktywności 1 g radu-226. Je to jednostka moc srogszŏ ôd Bq:

1 Ci = 3,7·1010 Bq = 37 GBq

Przirōwnania[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Bekerel je moc małōm jednostkōm, bez to w praktyce czynsto używane sōm jeji wielokrotności: kBq, MBq, GBq jak tyż TBq. Bez przikłŏd aktywność naturalnego prōmiyniotwōrczego izotopu potasu 40K we ludzkim ciele wynosi postrzednio kole 4 kBq, tōż 4000 rozpadōw na sekundã[1]. Bōmba atōmowŏ użytŏ w Hiroszimie (14 kt) wydzielyła substancyje prōmiyniotwōrcze ô aktywności kole 8·1024 Bq[2].

Zobŏcz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

  1. 1,0 1,1 - Radiation and Radioactive Decay. Radioactive Human Body. W: Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations [on-line]. Harvard College. [dostymp 2014-10-08].
  2. 2,0 2,1 Michael J. Kennish: [[[:Muster:Google Books]] Pollution Impacts on Marine Biotic Communities]. CRC Press, 1998, s. 74.