Chymijŏ

Ze Wikipedia
Kłōty substancyje we laboratoryjnych flaszkach, we tym wodorotlenek amonu i azotowŏ zojra, podświytlōne na roztōmajte farby
Ajnfachowe stanowisko roboty chymika zajmujōncego sie syntezōm chymicznych zwiōnzkōw

Chymijŏ (gr.: χημείαchemeia[1]) – nauka zajmujōncŏ sie prawami, podle kerych atōmy łōnczōm sie we trwałe struktury powiōnzane chymicznymi wiōnzaniami zwane chymicznymi zwiōnzkami jak tyż pōmianami jednych zwiōnzkōw we druge na drōdze chymicznych ryakcyji[2]. Chymijŏ zajmuje sie tyż roztōmajtymi włŏsnościami substancyje wynikajōncymi dyrekt z jejich atōmowyj budowy.

Chymijŏ i fizyka wzajym sie przenikajōm i czynsto ciynżko je precyzyjnie ôbsztalować, kaj kōńczy sie jedna dōmyna i zaczynŏ drugŏ. Podanŏ niyprzileżytość wystympuje na granicy chymije a biologije.

Bazowe chymiczne anōngi[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Dzioły chymije[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Zobŏcz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

  1. alchemy - Origin and meaning of alchemy by Online Etymology Dictionary, www.etymonline.com [dostymp 2021-03-03] (angelski).
  2. Administration, Science, Macquarie University [dostymp 2021-03-03] (angelski).