Cygara

Ze Wikipedia

Cygara (cigara) – ułożōne a sklajstrowane we rułkã wysuszōne liście tabaki. Cygara sōm kurzōne kōnzumyncko ôd 1492 roku, kej to Kristof Kolōmb przibōł na Amerikã. Przed rajzōm Kolōmba, były ône kurzōne ino na Kubie, co bōło tajlōm hańszych cerymōnije.[1]

Cygary Bolívar

Ajnflus tabaki na cygary[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Do roztōmajtych zort cygar używŏ sie tabaki z roztōmajtych tajli świata - warōnki we kerych siōnŏ je tabaka, pōmiyniajōm smak a wōń cygary,[1] a tyż farbã cygary. Tyż dugość gerowaniŏ tabaki pōmiyniŏ smak, wōń a farbã, atoli niy wszyjske liście tabaki nadŏwajōm sie do dugigo gerowaniŏ. Dugsze gerowanie dŏwŏ ciymniyjszõ cygarã.[2]

Bajszpile zort cygar ze roztōmajtyj tabaki

Przipisy

  1. 1,0 1,1 Jak powstają cygara (pol.). Premium Cigars. [dostymp 2022.04.14].
  2. Wszystko co należy wiedzieć o cygarach (pol.). Pick and Taste. [dostymp 2022.04.15].