Důmbrowske Zagłymbje

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Důmbrowske Zagłymbje, na Ślůnsku nozywane tyż ino Zagłymbje, je rejůn historyczny we Polsce, a gynau to zachodńo tajla Mołopolski położono przi grańicy ze Gůrnym Ślůnskem. Dziś Zagłymbje noleży do ślůnskego wojewůdztwa.

Tak kej Gůrny Ślůnsk mo gyszichta powjůnzano fest ze gůrnictwem a industryjom, nale trocha inno gyszichta kulturalno: Kaj Ślůnsk bez dugi czas bůł pod ajnflusem mjymjeckym a austryjackym, Zagłymbje noleżoło do Krůlestwa Polskego, a potym do Carstwa Ruskego. Bezto dziś ludźe na Zagłymbju ńy godajům po ślůnsku, nale zagłymbjańskům gwarům godki polski (kerom dziś mało fto godo) abo standartowům godkům polskům. Jako grańica kulturalno mjyndzy Gůrnym Ślůnskem a Zagłymbjym je widźano rzyka Brynica. Na mjeszkańcůw Zagłymbja Ślůnzoki godajům Zagłymbjoki.

Najsrogsze mjasta na Zagłymbju sům Sosnowjec, Důmbrowa, Byndźin a Czeladź. Razym mo trocha wjyncyj kej půł miljůna mjyszkańcůw.

Ńykere znone ludźe powiůnzane ze Zagłymbjym to Edward Gierek (polityk, komuńista), Władysław Szpilman (pjańista, uo kerym Roman Polański nokryńćył film Pianista), Jan Kiepura (śpjewok), a Krzysztof Kieślowski (reżyser).