Dane

Ze Wikipedia

Dane (ang. data, łać. datum) – zbiory numerōw i tekstōw w roztōmajtych formatach[1].

Zastosowanie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Dane używane sōm bez kōmputry do porachowań. Mogōm tyż być prezyntowane bydź przetwŏrzane. Take tymatyczne zbiory informacyje sōm nazwane bazami danych. Mogōm być ober, połōnczōne w nec bez Internet eli intranet i posiadać systymy zabezpieczyń chroniōnce jy przed nieautoryzowanym dostympym ôsōb abo botōw. Baz danych sōm bazowõ tajlōm systymōw zarzōndzaniŏ informacyjōm, systymōw zarzōndzaniŏ projektami eli katalogōw produktōw.

Dane mogōm być przedstawiane i przechowowane we formie zbiorōw danych.

Zestŏw danych zawiyrajōncy kōnkretnõ informacyjõ nazwiymy kōmunikatym.

W fizyce i matymatyce dane to cyny znane przi rozwiōnzowaniu niyprzileżytości fizycznych i/abo matymatycznych (bp. auftragōw).

W gŏdce potocznym, dane to dostane informacyje abo wiadōmości, używane potym do wnioskowaniŏ.

Trefiane miana danych[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Roztōmajte dōmyny
 • dane przestrzynne
 • dane przeterminowane
 • dane statystyczne
 • dane niejawne
 • dane wejściowe
 • dane hakliwe
Informatyka
 • dane alfanumeryczne
 • dane binarne
 • dane masowe
 • dane statyczne
 • dane tekstowe

Przipisy

 1. Greg Wilson, Przetwarzanie danych dla programistów. Marek Pętlicki (tłum.), Gliwicy: Wydawnictwo Helion, 2006