Pōdź kaj inhalt

Dyskusyjo używacza:Ozi/archiwum3

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia
Archiwum 3, 30 VII 2008 - 25 I 2009

Witej. Lo adresa IP dowomy szablon {{IP}}, bez {{Witej}} Timpul godka 21:41, 30 śyr 2008 (UTC)

Twůj podpis ńy dźouo we tym šablůńe IP. Timpul godka 15:52, 1 wře 2008 (UTC)
Skůmplikowany kod htmlowy. Jak zmjyńiš, bydźe do pořůndku. Timpul godka 15:56, 1 wře 2008 (UTC)

Śwjot ńy muśi to wjedźeć bez Gugle - stykńy co my wjymy. Wyćepouech ńim bot uod Gugle zindeksowou. Lajsikonik 17:49, 2 wře 2008 (UTC)

Twój tekst[edytuj zdrzōdło]

Robja a sprowjům artikle - tak nojprośćij bych pedźou. Na uostatku baři śe zajmowům ino drobnymi půmjyńańůma, takymy kej zmjyńańe -yji na -yje we dopeuńočach abo dodowańy interwikůw. Jeli chceš oboč lista mojeich pomjyńań wlazuj śe sam, na na kedy chceš obočyć pouno lista artikli bezymje naškryflanych wlazuj śe sam. Na terozki mům přez 2900 sprowjyń. Cyjler Sprowjyń


Poprowjůu žech drobne:

Robja a sprowjům artikle - tak nojprośći' bych pedźou. Na uostatku baři śe zajmuja ino drobnymi půmjyńańůma, takymi kej zmjyńańy -yji na -yje we dopouńočach abo dodowańy interwikůw. Jeli chceš, uoboč lista mojich půmjyńań wlazuj śe sam, na na kedy chceš uobočyć pouno lista artikli bezy mje naškryflanych wlazuj śe sam. Na terozki mům přez 2900 sprowjyń. Cyjler Sprowjyń


Skůndeś wźůn mojejich :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Timpul godka 13:32, 3 wře 2008 (UTC)

Poczytej Konstytucyjo Polsko, a uoboczysz co my tyż momy "Rzeczpospolta Polska" a ńy "Polska" (to mjano śe ńikaj we urzyndach ńy pojawjo). Timpul godka 11:45, 8 wře 2008 (UTC)


1.A my ńy Polska?
2."To tak, cobys pedzou, co ny ma USA, jino Hamerika." Amerika to mjano lo dwůch kůntynyntůw. To co žeś pedźou to ńy je argumynt. Uoficjalne mjano je "The United States of America" nale přijyno užywać mjan we abrewjacyjach, a jak moće problymy, dać "Pepiki" xD. Ńych "Dyktando" podnośi larmo na pl.wiki, ńy tu. Timpul godka 12:14, 8 wře 2008 (UTC)

Dzięki za informację. Pozdrawiam serdecznie, --SPL908455 07:57, 12 wře 2008 (UTC)

Ńy godo śe "co ća ńy pasuje", jyno "co ći ńy pasuje". Timpul godka 19:49, 12 wře 2008 (UTC)

Zajty używaczy[edytuj zdrzōdło]

Uod ńydowna isto ći wjadůmo co je zakozane sprowjańy cudzych zajtůw. Ńy růb tygo. Timpul godka 14:16, 14 wře 2008 (UTC)

Ńy podowej uśilńy mjana tygo używacza, bo uůn może tyż tygo ńy chćeć lebo okozać śe wandalym. Timpul godka 14:22, 14 wře 2008 (UTC)

To ńy je maras, ino pure wulgaryzm. Wćepej szablon ino lo ńywprawjonych ludźów, ńy do bezczelnych wandalów, pzdr. Timpul godka 12:38, 15 wře 2008 (UTC)

Zrobjůu žeś terozki maras ze tym "Rypublika Česko", pamjyntej, co typowym lo ślůnskigo rajům suůw je przymjotnik + rzeczowńik, stůnd "ślůnsko godka" a ńy "godka ślůnsko". Proša ća uo půmjyńyńy na "Česko Rypublika" wšyndy. Timpul godka 13:28, 17 wře 2008 (UTC)

Thank you for all your work here!--Jimbo Wales 11:11, 23 wře 2008 (UTC)

Jyno wćep swůj forszlag na zajće dyskusyje szablůna a jo byda zawdy analizowoł. Aha, i ńy szkryflej do mje "łodymkńij", bo hercklekotůw dostaja ;) Timpul godka 12:39, 11 paź 2008 (UTC)

Hej

Moš fana tumača, můgbyś trocha půmůc na Betawiki? Lajsikonik 11:48, 18 paź 2008 (UTC)

Prezydyntym to uůn bydźe wybrany 15 grudńa, a uřůnd uobejmje we styčńu. Lajsikonik 18:05, 5 lis 2008 (UTC)

Witej! Fest mům to rod, cożeś se przekůnoł do Steuera :) Jo bych couki artikel przećepnoł na Steuera a ńy uostowjoł wersyje fůnetycznyj, dodej jyno szablůn {{Steuer}}. Pyrsk, Timpul godka 10:47, 16 lis 2008 (UTC)

Ja :) Dostoł żech tyż gryfne nůmery na maila. Możno w kůńcu ślůnsko Wikipedyjo śe rozwińe :) Timpul godka 20:01, 19 lis 2008 (UTC)

Pytosz pojakymu eli pytosz jak? :) Ortografijo Steuerowo przikazuje pisać "ł" dycki tam, kaj moge być przeczytane bez "l kresowe". "u" śe zapisuje sam kaj je zapożyczyńy, ntp. auto, autůnůmijo, ambau itd. lebo je to labjalizacyjo pjyrszygo o- (uo- :uokno, uod, uůn) a we dyftongach używanych na Ślůnsku Zachodńim a Půłnocnym (trouwa, gwojźdźaurz). Klar? :D Timpul godka 14:13, 26 lis 2008 (UTC)

Hej hej, szablůnůw na raźe ńy tuplikuj :) Bydźe i na to czas. Půmůgej wjela jyno mogesz we zesteuerowowańu artikli ;) Timpul godka 15:01, 27 lis 2008 (UTC)
I pamjyntej, bo widza co ã wkludzosz - u Steuera tyz tygo ńy mo. :) Mjarkuj se prosza przede wszysjkim na te "u", bo widza jake "skuado", "mjou" ańi kej żeś wćepoł szablůn {{Steuer}}. No i przyjimki w, z (pisz we Polsce a ńy w Polsce atd.) Have fun! :D Timpul godka 15:05, 27 lis 2008 (UTC)

"Steuerowa"[edytuj zdrzōdło]

Ńy wjysz prawidło to śe ńy wyśmjewej - dyć je Steuerowa, ńy Steuerowo. Timpul godka 20:53, 5 gru 2008 (UTC)

Ja, Ći dycki godali, anle cheba Ći ńy pedźeli, co to ńy je przimjotńik, nale typowo ślůnsko kůnstrukcyjo dźerżawczo. Timpul godka 21:02, 5 gru 2008 (UTC)

Przodńo zajta[edytuj zdrzōdło]

Witej

"Wjedźołżeś" zmjyńiłech, nowiny możesz zmjyńić sam. Uo coukij przodńij zajće pogodomy jak ja zuůnaczysz we steuerowym szrajbůnku. Uobrazka ńy zmjyńa na tyn co proponujesz - ńy je wyrůżńůny a bůło godane co bjerymy yno Featured Images. Lajsikonik 12:36, 2 sty 2009 (UTC)

Dejmy na to co kożde dwa tydńe. Stoji? :) Timpul godka 12:43, 4 sty 2009 (UTC)

racja, zapomnioł żech o geszichcie. ńy wjam, czy chcesz to zmieniać, czy już teroz to uostowić --Pudelek 17:07, 17 sty 2009 (UTC)

no ja... no to abo uoni to zrobjum, albo to uostowimy tak ta jedna zajta --Pudelek 17:12, 17 sty 2009 (UTC)

Wybocz prosza. Musza pouosprowjać s Timpulym, skůnd wźůn tyn "kuchyń". Cheba to bydźe tak jak we angelskij godce, co inakszy je mjanowano izba kaj śe warzi a inakszy same warzyńy. Lajsikonik 19:26, 17 sty 2009 (UTC)

O, i gryfńy! Werćůło by śe dali rozwinůńć tyn artikel, lebo możno zrobjyć uůnygo wyrůżńůnym? ;) Jak mosz chyntka a czas, popisz :) Timpul godka 12:57, 20 sty 2009 (UTC)

Mjast infoszachtla[edytuj zdrzōdło]

Bo to je muster lo polskich mjastůw. Myślisz, iże ńy wjym, że we ČR tyż je Ślůnsk? Lo jejich mjastůw bydźe Szablon:Mjasto zagrańica infoszachtla. Timpul godka 19:08, 25 sty 2009 (UTC)

No to się zrobi Szablon:Mjasto Czechy infoszachtla i po sprawie. A teraz i tak jest rozdział na "sprawy poslkie" a "zagraniczne", to ńyma nowe. Timpul godka 19:37, 25 sty 2009 (UTC)
Prziznowům, gupje rozwjůnzańy. Eszcze pomyśla jako to zrobjyć. Timpul godka 19:42, 25 sty 2009 (UTC)