Pōdź kaj inhalt

Dyskusyjo używacza:Timpul

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia

Archiwum 30.05.2008-4.07.2008 | Archiwum 4.07.2008-16.07.2008 | Archiwum 16.07.2008-24.07.2008 | Archiwum 24.07.2008-25.08.2008 | Archiwum 25.08.2008-22.11.2008 | Archiwum 22.11.2008-10.05.2009Thanks, but I think I'm more interested in creating and developing articles in other languages than in developing my user page. I've given people enough information. I don't need to go on and on about myself.Jhendin 18:24, 10 moj 2009 (UTC)

Thank you for creating the article Du Fu.I have translated part of en:Wicked Biblearticle into Chinese.--冰热海风 02:23, 11 moj 2009 (UTC)

There is no on-line Silesian dictionary and I know of no grammar book I could use. All I have is my backgound in Russian. So, needless to say, I am grateful for the corrections you make, because I learn from them.

Your English is excellent, by the way!Jhendin 23:29, 11 moj 2009 (UTC)

More on Silesian[edytuj zdrzōdło]

Thanks for those links! They will come in handy. Don't worry if you don't always see me posting a new article. There are many languages I work with. I'm trying to get 1-2 articles done a week. And when I finish with the States I'll start on the cities.

You either live in the States or you spent some time here. Your English is TOO good. I don't think you learned "NAAH!" from one of your text books. That's American English, not British English, which is what you Poles learn in the classroom. I know, because I used to live in Sweden. Jhendin 21:02, 12 moj 2009 (UTC)

PS: When creating the article for Wirginijo I forgot to change the title to reflect the correct spelling "Wirginijo" and not "Wirginia". If you could change that I would appreciate it! Thanks!!! Jhendin 22:38, 12 moj 2009 (UTC)

Wilamowsko godka[edytuj zdrzōdło]

Według niemieckich żródeł Wilamowska godka jest uznana za Sprachinsel, który zalicza się do śląskiej mowy czyli górnośląskiej, szczególnie te zdanie dobitnie świadczy o tym: Weiterhin gehörten zur schlesischen Sprachgemeinschaft die im polnischen und tschechischen Staate liegenden Sprachinseln: z. B. Bielitz, Alt-Bielitz, Wilmesau und die Zips.
Zródło: AUSBREITUNG DER SCHLESISCHEN MUNDARTEN und HERKUNFT DER SCHLESIER

Według innych żródeł, także polskich Wilamowska godka była zaliczana do śląskiej odmiany j. niemieckiego na Górnym Śląsku.:
"Na Górnym Śląsku natomiast integracja językowa przebiegała w kierunku odwrotnym. Tu na początku 16 wieku większość osad niemieckojęzycznych była już spolonizowana. Ostało się jedynie kilka niemieckojęzycznych wysp językowych: Kościęcin (Kostenthal) w powiecie kozielskim , Bojków (Schönwald) koło Gliwic , oraz większe wyspy Kietrza (Katscher) w powiecie głubczyckim i obejmująca kilkanaście osad bielska wyspa językowa ( die Bielitzer Sprachinsel), z której do dnia dzisiejszego przetrwał jedynie język Wilamowic (Wilmesau) ."

"Do dnia dzisiejszego dialekty niemieckich wysp językowych Gościęcina, Bojkowa czy Wilamowic różniące się znacznie między sobą. Polsko-niemiecka integracja językowa odbywała się więc siłą rzeczy między różnymi dialektami śląskoniemieckimi a lokalnymi wariantami gwar polskich."

żródło: Z przeszłości językowej Śląska - (Wykład wygłoszony w Obornickim Ośrodku Kultury w październiku 2007 r.)

Cytat: "Kolejny dzień zaczęliśmy od wysłuchania wykładu pana dr Grzegorza Chromika, pracownika naszego Instytutu, pt.„Wilamowice, a bielska niemiecka wyspa językowa”. Dowiedzieliśmy się, co wpłynęło na powstanie i rozwój wyspy językowej. Pan dr Chromik wyjaśnił pochodzenie nazwy „Wilamowice” oraz sposób w jaki rozwijał się język wilamowski. Zostały wyjaśnione zjawiska językowe, które są charakterystyczne dla języka wilamowskiego jako dialektu śląskiego – o czym świadczy całkowicie przeprowadzona druga przesuwka, odróżniająca języki germańskie od niderlandzkich.
żródło: Zagadkowy wilamowski dialekt - str. 7

Język wilamowski jest dialektem języka śląskiego (pierwotnie Oberschlesische Mundart).

Pozdrawia: Oberschläsinger


1. Timpul, smouwma śe tak: abo przi kozdyn artiklu b'ymy szkryflać wy jakyn uůn je djalekće abo przi zoudnyn. Co uo tyn myślis?

2. Skůnd zejś wytrzas słowo `bezpotrzebne'?

3. Kůmprachcańe na swojan wjejś goudajůn `Kůmprachćice' a ńe `Kůmprachćicy'. `Kůmprachćicy' to padali wele Anabergu.

4. U nous śe ńe goudou `tyż' yno `tes' abo `tys'.

Rouman

Czesc Timpul! Hopely you remember me, I translated the Silesian langauge into Hungarian, Saami and Udmurt. I need your help, if you can help me :) Here is an English article (en:Párvusz), could you tranlsate this into Polish and Silesian? If you have time, the Hornoserbski and the Kashub is also a good language :) i think you can help me. Dzienkuje bardzo, moj prziatel. S Pozdraviem: --Eino81 11:12, 12 czy 2009 (UTC)

Czesc! Dzienkuje! By the way, yes, it's about me. I saw that some of several Wikipedia's editors wrote articles about themselves, so I did the same, I think, it's not a great problem. Or is it? :) And how do you like my pictures?? :) --Eino81 19:12, 12 czy 2009 (UTC)
Thanx. My newest favorite is this, she is my girlfriend, and we were together in the Mucha exhibition in this spring, and then I deciced to make a picture about her in this style. But yes, thos, you mentioned, are also great pictures. --Eino81 19:56, 12 czy 2009 (UTC)
Czesc! Excuse me for my disturb again. Could you make the polish translation about this article (Párvusz), if you will have time? :) Dziekuje bardzo! --Eino81 09:42, 23 czy 2009 (UTC)
Dziekuje! By the way, I have a question. Do the Silesian language contain German words, I mean, in great quantity? :) --Eino81 13:33, 23 czy 2009 (UTC) And still one thing. Are on facebook? What is your total name? I can search you there, if you are there. --Eino81 13:35, 23 czy 2009 (UTC)
OK, then I will be a friend through the wiki :) --Eino81 13:44, 23 czy 2009 (UTC)
For the Polish translation I made the translation of the Silesian Wikipedia-article: hu:Sziléziai Wikipédia --Eino81 17:13, 23 czy 2009 (UTC)

Akuratńy uostatńo tak'ech myśloł - co by tu jeszczy zrobić. Wjync dźynki - půmoga. Po prowdźe ńy znům tyj godki (BTP: Ńy znům żodnyj germańskij), nale jak'eś godoł - byda "pisoł" artikle, z mjyńajůnc informacyje. Pyrsk, Ozi a uůnygo godka 19:18, 12 czy 2009 (UTC) PS Kedyś ańi coś'ech tam půmjyńůł.

Nale umja ji tyla, co... A angelsko rzecz raczy festylńy podano na schläsing ńy ma. A drugo godka (mjymjecko) bůła ńy-uobowjůnzkowo, to żech ńy szoł (kejby bůła szpańelsko - może bych poszoł. Pyrsk, ida udować, aże umja godać po dolnoślůnsku dalij, ◄Ozi64► a uůnygo godka 19:50, 12 czy 2009 (UTC)
Dobra, dźynki. Ino wsznady widźoł'ech 'schläsching' to'ch myśloł, iże to mjano godki. Jak bydźe po dolnoślůnsku 'San Marino'? ◄Ozi64► a uůnygo godka 20:19, 12 czy 2009 (UTC)
ad. twojich uostatńych sprowjyń: pojakymu ś'to wyćep. Dyć przi polskich klubach tumaczyńa můmy. Zaś sům růwne a růwńijsze? ◄Ozi64► a uůnygo godka 20:07, 16 czy 2009 (UTC)

Kukńij śe. Lajsikonik 14:09, 28 czy 2009 (UTC)

Dźyńńikorze zowdy gupot nawćepujům. :) Chop mje na ślypja ńy widźoł a fandzoli. ;P Ńy puda do gerychtu bo ńy mům czasu na gupoty. ;) Lajsikonik 11:47, 29 czy 2009 (UTC)

No ńy godej, "szlagcojg" znům downo (sům klupja roz za kedy|). Hut tyż, co mo Jaborygyn do tygo? [1]. Lajsikonik 12:37, 8 lip 2009 (UTC)

Club Penguin[edytuj zdrzōdło]

Hey Timpul why you delete? Why don't you translate it?--125.25.59.9 14:18, 20 lip 2009 (UTC)

Can you translate Club Penguin article from other languages and put it on Silesian in Silesian languae?

Translation of a short story[edytuj zdrzōdło]

Hi my friend!

I would like to request something from you. Yes, translation, again. I hope, it's not a bad thing for you. Some years ago I wrote a (really) short story about a lonely man (actually symbolized the Saami nation). I translated into some languages and I thought, it would be great to have it more, like also in Silesian and maybe in Polish. I made this page, the English translation is somewhere down there. You can put the Silesian and maybe the Polish translation there. Thank you again! Please, write your name there , before the text as "translated by..." (Fordította ... in Hungarian)- hu:User:Eino81

Thank you, it's beautiful. You're right, it can used by any minorities :) I'm happy, that you liked that. --Eino81 16:53, 11 śyr 2009 (UTC)
One last request. I would like to collect all the names of my translator to publish it privately. Could you write your whole name to me? If it's problem, you could write me that by e-mail: eino (at) freemail.hu, but I hope, it's OK. --Eino81 10:45, 20 śyr 2009 (UTC)
Ńy płake - komisyjo kodyfikacyjno dźoło coroz lepij - ńydugo bydźe uodicjalne pisańy a tedy móm nadźija - wrócisz na Wikipedyjong?

moga wjedzieć co zaś ńy pasuje we zdańu "powjyrzchńa śćykańo", co w inkszych artiklach o rzykach nie przeszkadzo? rozumja, że "wjyrch" to je "powjyrzchńa"? wola śe upewnić, bo pjerwsze słysza... --Pudelek 21:30, 20 śyr 2009 (UTC)

jo śe domyślom, że "powjyrzchńa" to polonizm, tak samo jako połowa uokreśleń, bo na wiele rzeczy ńy ma ślunskich słuw... ino "wjyrch" kojarzy sie jakoś jednoznaczńe - wjyrch to je gura, a nie powjerzchńa... a co do inkszych artikli - choćby Wisła, artikel, kjery powstoł przy twoim udziale... jakoś to wtedy ńy przyszkadzało... a tak po za tym - je dykcjonyr Olescha we śeći? jeśli ja, to moga prośić podać mi namiary?? --Pudelek 21:58, 20 śyr 2009 (UTC)

Hi Timpul! Could you make the Polish version too? There are some Slavic, but not Polish (as I really miss the Czech and the Slovak, but you knw, in these days there are "diplomatic war" between us and Slovakian). Could you make me that Polish? And could you writ eme your full name to cite it? :) But only, if it's not a problem. --Eino81 21:27, 24 śyr 2009 (UTC)

Dękuję bardzo!--Eino81 10:54, 25 śyr 2009 (UTC)

Gris Got Timpul! Wielcy ci dźinkuja za to, coś mje tak fajńy powitoł a za tyn link. Uobiecujam, co śe banda ucził.

1) Pytoł'żejś śe mje o mój E-Mail, ńe chca go san szkryflać, ale mołsz mój login z wikipedyji, wciep potem sztrudel i gmail.com . Móm nadziyja, co mje tyn dykcjonołrz pomoży.

2) Używóm VISTA, powjydz mi, kaj znojda gołdka, co moga śe wklepać jako dodatkowoł abeceda co'bych umioł szkryflać ty u z tym krajslikjym... Inkszy bukwy to joł móm, bo pisza przeca po polsku. Ńy widzioł'żech co by była sanh ślunksoł abeceda na komputyrzy.

3) Ńy rozumja tyż kiej piszymy u z krajslikjym a ł, OŁ to dla mje OŁ, a widzioł'żech, co musza to szkryflać u i ten krajslik.

4) Ńy wja tyż jak śe szkryfloł to nosowy a nebo n - obejrz sowo SANH (tukej) - dloł mje to je takjy nosowy A/AN, nebo we sowie BANHDA. Joł to wdycki szkryflóm bez nh. Możno yno u nołs śe tak nosowo to A/AN gołdo...

Dźynkuja (sanh bych też szkryfloł i gołdoł dziyNHkuja - nosowo)

--Haarpad 20:45, 9 wrz 2009 (UTC)

Up until now I've seen people use three different variations, so I didn't know which one I was suppose to use. Jhendin 21:44, 9 wrz 2009 (UTC)

Re:Jaborygyn[edytuj zdrzōdło]

Myśla co to ańi CU ńy trza, bo tyn chop ńy uomijo blokady - mjoł trzi dńi a już sztrof mu minůł. Idźe zawrzić 83.15.0.0/16 na jaki czas. ;) Lajsikonik 16:21, 13 wrz 2009 (UTC)

Nale tygo byśće mogli prziblokować - 2edycyje a uobe wandalizmy. ◄Ozi► a uůnygo godka 20:00, 13 wrz 2009 (UTC)

Article request[edytuj zdrzōdło]

Greetings Timpul, could you kindly help me translate part of this article into the Silesian language? It's about a Chinese philosopher and is listed as one of the articles every Wikipedia should have. 2-3 lines would be enough. Please. Your help would be gratefully appreciated. Thank you very much! —Biŋhai

Hi. I've seen your translation. Thanks s lot!--Biŋhai 02:04, 3 paź 2009 (UTC)

W pisaniu raczej pomóc nie mogę, ale ostatnio rzuciłem się na wstawianie obrazków. Dałoby się zrobić listę stron bez grafik? I czy jest polityka szl wiki, żeby w artykułach o miastach nie dawać zdjęć a tylko link do Commons? Czy nie dałoby się zapuścić automatu, wpisującego wsie, tak, jak chyba poszło na pl wiki? Wikiespedycja obfotografowała kawał kresów, do każdej wioski można dać zdjęcie (prawie). Ciacho5odpowiedz 11:16, 30 wrz 2009 (UTC)

Nale ńy ma gminy Mjasteczko, je yno mjasto. :) Lajsikonik 21:12, 6 paź 2009 (UTC)

Po prowdźe to Wilijo a Ślemień tyż by trza wyćepać. Nale może ńyskorzi zbajstluja. Te dwa co żech wyćep - feler na felerze. Lajsikonik 15:23, 7 paź 2009 (UTC)

No ja, nale ńy jak prośći je napisać na nowo. We "ślojza" uopisoł zapora a nudli nawjyszoł co wadowicki krys je na Ślůnsku. :D Lajsikonik 16:51, 8 paź 2009 (UTC)

Do rozpatrzenia - nazwy. Przykuta 10:56, 9 paź 2009 (UTC)

Jo sie tu wruca nazad jak bydzie tyn nowy szrajbunek co uone go terozki robiom na Ślůnskim Uniwerzytecie. Paweł Paulek Drozd Drozdp 15:10, 14 paź 2009 (UTC)

Re: Infoszachtla[edytuj zdrzōdło]

Ja. Festylniy. A przeprószóm, iże dziepiyro teróznki ódpisują, nale kómputer miy niy łazi. Piszą ze szuli. Pyrsk, 85.219.182.21 08:28, 21 paź 2009 (UTC)

Prekmursko Wikipedyjo[edytuj zdrzōdło]

Hello! I am an slovene user in the hungarian wikipedia, but my mother tonghue the Prekmurian language (prekmursko godka). Mi etak gočimo naš jezik, da pa tou pravimo, da mi smo slovénge. Thus i long to give rise prekmurian wikipedia, but it's not ISO code of the prekmurian language. I was see, that also was you it found the silesian wikipedia, that frist was no ISO. A Samogitian user told me, that the Wikimedia set store by the samogitian dialect, but at your exclaim againts the silesian wikipedia. en:User:Doncsecz or hu:Szerkesztő:Doncsecz

Thank you the information. I yet be preparing for the petition, inasmuch as there is need for a dictionary of the new standard language. Here in the silesian wiki, the users he is writing in his dialects? I see, that between the articles it is sensible differences. 81.182.222.180 10:56, 24 paź 2009 (UTC)

Thank you! The prekmurian alphabet also is problem, as the standard ken to the letters á and é, but that now he is writing, some apply the slovene abc. The prekmurian it is 4 dialect, whereof 3 old dialect, residue fairly impregnate with the slovene language. 81.182.222.180 11:10, 24 paź 2009 (UTC)

Niemieckośląskie nazwy[edytuj zdrzōdło]

Witam, wszystkie nazwy są prawidłowo napisane w języku śląsko-niemieckim. I mają swoje odpowiedniki w literaturze, muzuce, sztuce, pocztówkach w języku śląsko-niemieckim. Śląsko-niemiecka mowa pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku przeżywała swój wielki rozwój dlatego też zachowało się wiele żródeł. Każda miejscowość na Śląsku miała swój odpowiednik w języku śląsim. Jeśli chodzi o nazwę Górny Śląsk to słowo Górny ma wiele odpowiedników na Śląsku np. w Górnych Łużycach piszemy Ăber, na dolnym śląsku piszemy Ober, Uber, Ubig, zaś na Górnym Śląsku piszemy Obr. Pisownia ta wiąże się bogactwem dialektów i ich rozwojem. Dlatego też przyjeło się, że nazwa Oberschläsing jest na Dolnym Śląsku, zaś nazwa Obrschläsing występuje na Górnym Śląsku. Serdecznie pozdrawia Ślązak --89.75.124.28 12:55, 29 paź 2009 (UTC)

Śląsko-niemiecka Wikipedia[edytuj zdrzōdło]

Ponownie Witam! Podjąłem decyzje, że nasza Wikipedia będzie pisana w diakcie Gebirgsschlesisch (górsko-śląska odmiana). Dialekt górski (Gebirgsschlesisch) składa się również z wielu odmian np: istnieje odmiana karkonowska, jeleniogórska, kotliny Jeleniogórskiej, lwówka śląskiego itd. Dlaczego górska odmiana a nie inne odmiany? Po piersze ta odmiana miała wielki wpływ na cały Śląsk, była używana na Dolnym Śląsku jak i też na Górnym Śląsku (na opolszczyznie nawet w Raciborzu). Po drugie na tej Wikipedii jest dobrze rozwinięta przez użytkownika:Teutoniusa pomimo to popełnił pare błędów ortograficznych np: słowo niemieckie ist zostało błednie przetłumaczone na ies w górskiej odmianie powinno być is (jak w j. angielskim), prawdopodobnie używa odmiany górsko-kłodzkiej, ale pomimo paru błędów jest dobrze prowadzona. Po trzecie wielu śląskich poetów pisało tym dialektem. Wkrótce zajmie się tłumaczeniem interfejsu narazie zajmuję się szukanie miejscowości pisane w dialekcie śląskim. Tutaj znajdziesz odmiany słów: [2], zaś tutaj znajdziesz książke pisąną w dialekcie górskim [3] Jedna i druga rzecz spaniale się uzupełniają. Dialekt ten wcale taki trudny nie jest, w pewnym momencie jest już coraz prostrzy do zrozumienia.

Apropo niedługo przypada rocznica urodzin noblisty śląskiego Gerhart Hauptmann moglibyście napisać o nim artykół. Serdecznie pozdrawia Ślązak ;) --89.75.124.28 14:22, 31 paź 2009 (UTC)

Proszę o taki szablon-wzór, do którego będę mógł podstawić dane Szczecinolog 11:54, 13 gru 2009 (UTC)

George Miok[edytuj zdrzōdło]

Hi! I need your help. There is a Canadian-Hungarian soldier, who was killed some days ago in Afghanistan. I wrote his article in the English Wikipedia, and someone wants to delete the original, because he is not "notable". I decided to make a lot of translations about George. Could you make a Silesian translation about him? Here is my version. Dziekuje! hu:User:Eino81

Tłumaczenie[edytuj zdrzōdło]

Witaj!

Założyłem encyklopedię o tramwajach w języku śląskim i potrzebuję artykuł o tramwaju 105N.

Czy mógłyś przetłumaczyć ten tekst o tramwaju 105N? Konstal 105N – oznaczenie tramwaju wytwarzanego w latach 1973-1979 przez zakłady Konstal w Chorzowie. Wersja wąskotorowa tego tramwaju oznaczona została jako 805N. Wagony te w momencie powstania były konstrukcją nowoczesną, wyróżniającą się zarówno budową (kanciaste pudło) jak i znacznie lepszymi parametrami eksploatacyjnymi niż inne polskie wagony eksploatowane w tamtych latach. Obecnie większość z nich została skasowana albo przebudowana na wagony [Konstal 105Na/805Na. Pojedyncze sztuki są jednak nadal w ruchu liniowym w niektórych miastach w Polsce (Poznań, Warszawa, Wrocław) lub uczestniczą w przejazdach okolicznościowych jako pojazdy zabytkowe (Gdańsk).

105N to jednoczłonowy, jednokierunkowy wagon silnikowy, wyposażony w cztery pary drzwi.

Tramwaj Konstal 105N miał być początkowo nowszą wersją tramwaju Konstal 13N. Z tego względu podczas budowy zastosowano wiele elementów i rozwiązań tożsamych z tramwajami 13N szczególnie jeśli chodzi o elektrykę oraz mechanikę. Jednakże otrzymały inne bardziej kanciaste pudła oraz znacznie lepsze silniki W wagonie zastosowano większą ilość drzwi, powiększono także okna, nad drzwiami umieszczono ekspozytory tablic liniowych, a przedział motorniczego oddzielono od reszty wagonu niewielką szafką z elektryką i kawałkiem dykty. Charakterystyczne były wąskie poziome okienka umiejscowione pod przednią i boczną szybą kabiny motorniczego – ze względu na dużą ilość powierzchni szklanych tramwaj nazywany był akwarium. Układ elektryczny tramwaju umożliwiał jazdę ukrotnioną, ale tylko w składach dwuwagonowych, moc tramwaju była jednak wystarczająca by pociągnąć jeszcze jeden wagon 105N. Tramwaj wyposażono w hamulec elektromagnetyczny, szynowy oraz bębnowy. Głównymi autorami konstrukcji wagonu byli dr hab. inż. Zygmunt Giziński oraz mgr inż. Wojciech Kozik.

Ulepszoną wersją 105N jest tramwaj Konstal 105Na.

Pozdrawiam Szczecinolog 21:29, 9 sty 2010 (UTC)

Ôficjalny szrajbōnek[edytuj zdrzōdło]

Je żech ciekŏw, fto mo tyn szrajbōnek zaregistiyrować jako ôficjalny, dyć niy ma żŏdnygo Insztitusa Ślōnskij Godki, sōm ino dwa ferajny gŏdkowe a pŏra organzacyjōw zocjalno-politicznych, kere kcōm, coby ślōnsko gŏdka sie roztopjyrzała. Eli ône wszijskie ôbsztalowały, co to je nojlepszy szrajbōnek, to fto sie bydzie ciepoł, co je inakszyj? Mo some plusy. Gibko idzie sie do nigo przibadać, leko sie go lyjzuje a niy wynŏkwio przi mjanach postaciōw historicznych. Nojbarzij wyszpasowoł mje Lajsikonik, kej padoł, co przi tuplikowaniu, jo mom badać we zdrzōdłach, eli tam som jakiy worty, kere kca wkludzić eli niy. Niy słyszoł'ch co Polok, Anglijok, Francoz, Niymjec abo Italok kej sprŏwjajōm we swoich godkach muszōm badać we tuplikŏrzach, eli sōm tam worty, kerymi gŏdajōm. Nojbarzij idzie lachać ze tego, co kupa wortōw we inkszych gŏdkach niy mo żŏdnygo ślōnskigo zynonima a jakiś wort trza wkludzić. Widza co kupa ludziōw wkludzŏ wtynczŏs polski wort (ino czymu genau polski, a niy czeski, zeslawizowany niymjecki abo dolnosorbski), niy ino kej niy ma polskigo worta, nale nojczyńścij tyż wtynczŏs kej ślōnskich wortōw niy zno.

Eli sie rozłazi ô wort "ojŏk" to tak gŏdołech za bajtla we cyntrum Katowicōw kōncek wiyncyj jak 30 rokōw nazŏt a wszijskiy moi kamraty tyż, toć na zicher inakszyj gŏdoł niy byda. Możno tam kaj bōł wiynkszy ańflus polskij gŏdki pokrojcowali "ojŏka" ze "wojakiem" a wyszoł jejim "wojok". We Atlasie Zaręby stoi, co we Katowicach gŏdo sie "parafia", a my durś gŏdomy "fara" (podug Zaręby tak gŏdajōm ino kole Ôpŏlo a Namyslowa, a we nojwiynkszyj tajle Gōrnygo Ślōnska "parafijo", a jo mom familjo we rostomajtych placach na Ślōnsku a wszijscy gŏdajōm "fara", nale jo mom badać we takich " ôbjektiwnych zdrzōdłach").

Dejcie znać kej bydzie szło szrajbować tym ôbsztalowanym szrajbōnkiym, dyć chiołbych wkludzić sam pora artiklōw historicznych, nale niy kce mje sie wynokwiać ze Steuerowym szrajbōnkiym. Tyż nie chciołbych szrajbować do przikładu mjano "Muśou" miŏst "Musioł"--JosefKożdon 00:12, 20 sty 2010 (UTC)

Ślabikŏrz[edytuj zdrzōdło]

Jo tyż siedza we tymacie, toć wiym, co tych ślabikŏrzy mo wylyź pora, a niy ino jedyn. Rostomajte grupy ônaczōm te ślabikŏrze, nale cheba wszijskie tym somym szrajbōnkiym. Doczkōm ze swoim dziołaniym na ślōnskiej wikipedyje, doszlusuja dziepiyro wtynczŏs kej tyż pōdzie sam sprŏwiać tym ôbsztalowanym szrajbōnkiym. Terŏzki posprŏwjōm kōncek na anglijskij.

Ino dejcie pozŏr na waszych szpecjalistōw ôd slōnskij gŏdki, dyć kej żech przelyjzowoł wort "uoroz" (ôrŏz) we znŏczyniu polskigo "oraz" to żech sie dugo kuloł ze lachanio, dyć "ôrŏz" to je tela co anglicki wort "suddenly", po polsku: "naraz, nagle, natychmiast". Takich kwiotkōw mocie wiela wiyncyj.

Niykerym sie wydowo, co styknie ino we polskim worcie smiynić "a" na "o" abo "e" na "y" a mjarkujōm co już szrajbujōm po ślōnsku. Do przikładu "zołożyćel", "wspōłzołożyćel", "prezes", "propagator", "zwolynńik", "prziwōdca" to za pierōna niy sōm ślōnskiy worty. Skirz tego co polski "założony" to po naszymu "zônaczony", toć "założyciel" to "zônaczyciel". Po jakimu "wspōł", dyć momy "spōlny", a niy "wspólny". Polski "prezes" prziszoł ôde francuskigo, niymjeckigo a anglijskigo "president", toć niy wiym czymu kcecie kopirować polski wort, miŏst wylyź od originalnygo i szrajbować "prezidynt". "Propagować" to po naszymu "propagirować", toć niy "progator" ino "propagirŏcz". "Być zwolennikiem" to inakszyj "popierać" toć "zwolennik" po naszymu to "popjyrŏcz". Polski wort "przywódca" prziszoł ôd "wodzić, prowadzić", po naszymu "kludzić", toć jak co, to niy żŏdyn "prziwōdca", ino "przikludziŏrz" abo "przikludziŏk", możno "przikludca", nale niy spominōm sie, coby tako kōńcōwka bōła we ślōnskij gŏdce. Tela ze moij zajty. Pozdrŏwjōm, chowcie sie. Pyrsk.--JosefKożdon 18:16, 20 sty 2010 (UTC)

[4] Bardzo dziękuje za uwagi, weszmę w życie. Ananas96 17:32, 7 lut 2010 (UTC)

Witom. czamu ze "gmina" zrobjoł śę "gmin"? --Pudelek 13:25, 1 mer 2010 (UTC)

Moksha wiki adminship[edytuj zdrzōdło]

Dear Timpul, please kindly find a minute to vote for two admins in Moksha wiki: me and Moksha Wiki founder Numulunj pilgae. Very few active users Election page is here --Khazar II 10:41, 16 czy 2010 (UTC)

Dodaj licencje do swoich plików. Nie mamy szablonów, więc dopisz ręcznie. Tam gdzie nie ma zgody, wyślij ją na OTRS. Herr Kriss 00:23, 13 mer 2011 (UTC)

Pomożesz?[edytuj zdrzōdło]

Můgłbyś sprawdzić tyn artikel pod wzglyndem uortograficznym i tak wogóle nadaje się do wyrůżnionego artikla? Krol111 kontakt 18:05, 22 lut 2013 (CET)[ôdpowiydz]

Your admin status[edytuj zdrzōdło]

Hello. I'm a steward. A new policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus recently. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on szlwiki, where you are an administrator. Since szlwiki does not have its own administrators' rights review process, the global one applies.

If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights, and demonstrate a continued requirement to maintain these rights.

We stewards will evaluate the responses. If there is no response at all after approximately one month, we will proceed to remove your administrative rights. In cases of doubt, we will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact us on m:Stewards' noticeboard.

Best regards, Rschen7754 05:35, 24 czy 2014 (CEST)[ôdpowiydz]


Upominek dla edytorów śląskojęzycznej Wikipedii[edytuj zdrzōdło]

Drogi edytorze śląskojęzycznej Wikipedii! Dziękujemy Ci za Twój wkład. Stowarzyszenie Wikimedia Polska pragnie docenić pracę aktywnych edytorów projektu upominkiem – koszulką związaną ze śląską Wikipedią. Aby odebrać upominek, zgłoś się przez formularz najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku. Przy okazji, serdecznie zapraszamy Cię na Wzlot – Wiosenny Zlot Wikimedian, który odbędzie się 22-24 kwietnia w Chorzowie! Rejestracja na wydarzenie trwa do końca marca. Pozdrawiam serdecznie, Paulina Studniczka (WMPL) (dyskusyjŏ) 15:23, 31 mar 2022 (CEST)[ôdpowiydz]