Pōdź kaj inhalt

Epoka (astrōnōmijŏ)

Ze Wikipedia

Epoka – pōnkt w czasie, dlŏ kerego ôkryślōne sōm spōłrzyndne astrōnōmiczne abo parametry ôrbity. W przipadku rōwnowŏżnych astrōnōmicznych, położynie ciała dlŏ inkszych czasōw idzie porachować bez zarachowanie jego precesyje jak tyż ruchu włŏsnego.

Terŏźnie używanōm sztandardowōm epokōm je J2000.0, tyn zŏpis ôznaczŏ 1 stycznia 2000 roku, godzinã 12:00 czasu ziymskigo (TT). Przedrostek "J" skazuje, iże mōmy do czyniyniŏ z epokōm juliańskōm. Wcześnij używanōm epokōm była B1950.0, dlŏ keryj przedrostek "B" skazuje epokã besseliańskõ.

Przed rokym 1984 były używane epoki besseliańske, potym za to juliańske.

Epoki dlŏ parametrōw ôrbitalnych porzōnd podŏwŏ sie w czasie ziymskim, w pŏru roztōmajtych formach: