Esperanto

Ze Wikipedia


Esperanto
Uobšar couki śwjot
Ličba godojůncych ůng. 2 000 kej uojčysto, uod 100 000 do 2 000 000 kej wyumjano
Pozycyjo ?
Klasyfikacyjo genetyčno Godki štučne
  • esperanto
Šrajbůng modyfikowůny alfabyt uaćiński
Status uoficyjolny
Godka uřyndowo ńykaj
Regulowany bez Akademio de Esperanto
Kody godki
ISO 639-1 eo
ISO 639-2 epo
SIL ESP
We Wikipedyji
Uobejzdrzij tyż: godka, godki śwjata
Wikipedyjo
Wikipedyjo
Esperancko wersyjo godkowo Wikipedyje


Esperanto (Audio posuchej) – majůnco nojwjyncyj užytkowńikůw mjyndzynarodowo godka půmocńičo. Jeji mjano pochodźi uod pseudońima Doktoro Esperanto (dochtůr majůncy nadźeja), půd kerym uopublikowou godka Ludwik Zamenhof we 1887. Jigo intencyjům bůuo stwořić prosto do naučyńo a neutralno godka do mjyndzynarodowyj komuńikacyje, kero atoli ńy můgua sprawić, coby inkše godki zńiknyuy. Twůrca godki počůnkowo nazwou esperanto lingvo internacia.

Uobecńy esperanta fůnguje kej žywo godka, užywůno we růžnych sytuacyjach, kej podrůžowańy, korespůndencyjo, wymjana kulturowo, literatura. Godo we ńij uod 100 000 do 2 000 000 ludźi na coukym śwjeće, we čym 2 000 to tzw. denaskaj parolantoj, eli ludźe majůncy esperanto kej godka uojčysto.

Fana Esperanto