Pōdź kaj inhalt

Wikipedyjo

Ze Wikipedia
Logo Wikipedyje

Wikipedyjŏ to je miyndzynŏrodowŏ a wielogŏdkowŏ internetowŏ yncyklopedyjŏ, co fōnguje podle prawidła ôdewrzōnyj treści. Fōnguje na softwarze MediaWiki ôd Wikimedia Foundation (haw. wiki – „wartki”), wywodzōnce sie ôd kōncepcyje WikiWikiWeb, dozwolajōnce edycyjõ kożdymu używŏczowi wchodzōncymu na zajtã a aktywnõ aktualizacyjõ ônyj treści. Ausdruk Wikipedyjŏ to je neologizm, zrobiōny skuplowaniym ausdrukōw wiki i yncyklopedyjŏ. Szlagwortym ôd Wikipedyje je „Swobodnŏ yncyklopedyjŏ, co jōm kożdy może edytować”.

Wikipedyjŏ powstoła 15 stycznia 2001 roku i zarŏz zrobiyła sie popularnŏ. Przōdzi bōła za projekt spōmocny dlŏ pisanyj ôd fachmanōw i niyegzystujōncyj terŏźnie Nupedyje. Ôd 2003 roku ônyj posiedzicielym je ôrganizacyjŏ non-profit Wikimedia Foundation.

Ôd sztartu Wikipedyje zdobyła ôna fest popularność, a Wikimedia Foundation sztartła roztōmajte spokrewniōne projekty. Wikipedyjŏ to je jedna ze nojczyńścij nawiydzanych neczajt, a moc inkszych neczajt sztartło ônyj mirrory abo forki.

Wersyje gŏdkowe[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wikipedyjŏ mŏ mockã wersyji gŏdkowych ôd 2004 roku. Ôziymnŏście ze nich mŏ już bez milijōn artikli. Wersyje gŏdkowe ze nojsrogszōm wielościōm artikli to (na 29 paździyrnika 2021):

 1. Ynglandzkŏ: 6,401 milijōna
 2. Cebuano: 6,038 milijōna
 3. Szwedzkŏ: 2,909 milijōna
 4. Niymieckŏ: 2,627 milijōna
 5. Francuskŏ: 2,370 milijōna
 6. Niderlandzkŏ: 2,069 milijōna
 7. Ruskŏ: 1,765 milijōna
 8. Szpanielskŏ: 1,726 milijōna
 9. Italijańskŏ: 1,723 milijōna
 10. Polskŏ: 1,494 milijōna
 11. Egipskŏ arabskŏ: 1,353 milijōna
 12. Japōńskŏ: 1,297 milijōna
 13. Wietnamskŏ: 1,269 milijōna
 14. Waray-Waray: 1,265 milijōna
 15. Chińskŏ: 1,238 milijōna
 16. Arabskŏ: 1,141 milijōna
 17. Ukrajińskŏ: 1,120 milijōna
 18. Portugalskŏ: 1,076 milijōna

      ...
      94. Ślōnskŏ: 54 tysiōnce

Spokrewniōne projekty[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wikipedyjŏ mŏ nastympujōnce spokrewniōne projekty: