Pōdź kaj inhalt

Farma umrzikůw

Ze Wikipedia

Farma umrzikůw – zawarty becyrk, we kerym we roztomajtych warunkach dowo śe ćoła umrzikůw, coby badać kej uůne śe rozkłodajům. Ńykere ćoła dowajům pod źymja, ńykere leżům uoddekńůne, ńykere trzimjům we autokach, we chałpach ze klimatlagům abo bez, we wodźe atp. Je to robjůne skiż kryminalistyki, coby szło ustalić kedy a skiż czego fto umrził. Uoryginalne mjano we angelskij godce: Body farm je znůme skiż bucha uo takij titli, kery naszkryflała Patricia Cornwell. Nojbarźi znůmo farma umrzikůw je we USA wele Knoxville, założůno we 1971 roku uod Williama M. Bassa, antropologa.