Festy pjosynki ABU

Ze Wikipedia
Festy pjosynki ABU
Sônaczōnŏ bez Šwajcaryjo Marcel Bezençon
Produkcyjŏ ABU
Dystrybucyjŏ ABU
Format ôbrazu 576i (SDTV) (2012-terŏzki)
1080i (HDTV) (2012-terŏzki)
Aktywność 14 paździyrniyk 2012 - terŏzki
Neczajta

Festy pjosynki ABU - festy bazujōnce na Ojrowizyje, mŏ dwŏ fŏrmŏty, fest radyjny pjosynki a fest pjosnki TV. Uczystniycy muszōm być pyłnym człōnkiym ABU.[1]

Historyjŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Our Sound - Kōnkurs pjosynek Azyjŏ-Pacyfik[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We 2008 rŏku, EBU zŏprŏpōnŏwałŏ partnyrstwŏ s ABU na sônaczyniy kōnkursu pjosynek Asiavision, atoli rŏzmŏwy niy prziniesły ôczykiwanygŏ rezulatu, abo fŏrmat lŏ azyjskiyj prŏdukcyji ôstŏł sprzedōny dŏ prywatnyj firmy s Singapuru ô mjaniye Asiavision Pte. Ltd. Ôryginalne mjanŏ kōnkursu bôłŏ kōnkurs pjosnki Azyjŏwizyjŏ(Asiavision), atoli ôstałŏ zmjyniyŏne na Our Sound - Kōnkurs pjosynek Azyjŏ-Pacyfik na prŏśbã ABU, kierŏ użiwŏ Asiavision na nŏwŏściy s giełdy. We załŏżyniyu kōnkurs miŏł siy zaczōńć we 2009 rŏku, atoli zmjyniyŏnŏ niyskŏrŏ na mŏrzyc 2010 we Makau, a dali na listŏpŏd 2010 we Mumbaiu, a na kōńcu zlikwidŏwany skuli besporŏzumiyniyŏ s EBU.[2]

Prŏjyktŏwaniy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

ABU już miŏłŏ kōnkurs podany na ojrowizyjŏ we rŏkach 1985 - 1987, mjanŏwany Pŏpularny Kōnkurs Pjosynek ABU ze 14-mŏ krejami s azyje a pacyfiku. Zwyciynscy byli ôbiyrŏniy bez prŏfysjōnalny jury, kōnkurs je podany na terŏzki fest radyjny pjosynki ABU. Zarŏzki pŏ nŏdōniyu festu pjosnki ABU, bŏłŏ rozpŏtrzōne sônaczyniye festu pjosynki TV ABU ASEAN we Tajlandyje. Histŏryczniy kōnkurs pjosynki ASEAN bôł ôrganizŏwany we 1981 - 1997. ABU zaznŏczyłŏ plan tylywizyjnegŏ festu pjosnki na baziy ojrowizyje. Kenny Kihyung Bae, ôbrany kjyrŏwniyk prŏjyktu, brŏł udziŏł we Ojrowizyje 2012 we Baku, Azerbejdżōniy, aby nauczyć siy wjyncyj ô tym kōnkursiy.[3][4][5]

Fŏrmat[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Fest je pŏdziylōny na dwiy tajlōngi, fest pjosynki TV ABU a fest radyjny pjosynki ABU.

Fest radyjny pjosynki ABU[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Fest radyjny pjosynki ABU je kōnkursym lŏ pjosynkŏrzy, kiere niy sōm pŏd kōntraktym s wytwŏrniyōm platŏwōm. Kŏżdy pjosynkŏrz je ôbiyrany bez kŏżdōm ze stacyje radyjnyj pŏ jydnym na radyjŏ. Jury skłŏdŏjōncym siy s człōnkŏw ABU ôbiyrajōm 15 finŏlistŏw. Finŏlisciy śpiywajōm swŏjōm pjosynke na hlawnym zybraniu ABU. Inksze jury nŏgradzŏ nŏjlypszich artystŏw.

Rŏk Gŏspŏdŏrz Data Kreje dybiutujōnce
2012 [1] Koryjo Pouedńowo Seul, Połedniyowŏ Koryjŏ 11 paździyrniyk 2012 Australijo Australijŏ, Bhutan Bhutan, Brunei Brunei,Fidżi Fidżi, Indje Indyje, Indůnezyjo Indōnezyjŏ, Iran Iran, Kyrgistan Kyrgystan, Malezyjo Malezyjŏ, Pakistan Pakistan, Singapur Singapur, Koryjo Pouedńowo Połedniyowŏ Koryjŏ, Sudan Sudan, Vanuatu Vanuatu, Wjetnam Wjetnam
2014[6] Sri Lanka Kolōmbŏ, Sri Lanka 23 mŏj 2014 Sri Lanka Sri Lanka, Tajlandja Tajlandyjŏ
2015 Myanmar Jangōn, Mjanma 29 mŏj 2015 Malediwy Malediwy, Myanmar Mjanma
2016 Chińsko Rypublika Ludowo Bejdżing, Chiny 2016

Fest pjosynki TV ABU[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Rŏk Gŏspŏdŏrz Data Kreje dybiutujōnce
2012 Koryjo Pouedńowo Seul, Korea Pŏłedniyŏwŏ 14 paździyrniyk 2012 Afganistan Afganiystan, Australijo Australijŏ, Chińsko Rypublika Ludowo Chiny, Hong Kong Hong Kong, Indůnezyjo Indōnezyjŏ, Japůńijo Japōniyjŏ, Malezyjo Malezyjŏ, Singapur Singapur, Koryjo Pouedńowo Połedniyowŏ Koryjŏ , Sri Lanka Sri Lanka, Wjetnam Wjetnam
2013[7] Wjetnam Hanoi, Wjetnam 26 paździyrniyk 2013 Brunei Brunei, Iran Iran, Kyrgistan Kyrgystan, Tajlandja Tajlandyjŏ
2014[8] Makau Makau 25 paździyrniyk 2014 Makau Makau, Malediwy Malediwy, Turcyjo Turcyjo
2015 Turcyjo Stambuł, Turcyjo paździyrniyk 2015 Indje Indyje, Kazachstan Kazachstōn
2016 Indůnezyjo Dżakarta, Indōnezyjŏ 2016

Ôbŏcz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy