Funkcyjo Sigmoid

Ze Wikipedia
Roztomajte bajszpile funkcyje

Funkcyjo Sigmoid, S-Funkcyjo - matymatyczno jednoargumyntowo roztomajtowertno funkcyjo, ftoryj wykres przipomino litera S. Je stale rosnůnco i mo gynau jedyn punkt kaj pochodno ji pochodnyj je růwno 0. Punkt tyn je strzodkym symetryje tyj funkcyje. Do śe ja zdefińować bez formuła:

, kaj to liczba Eulera.

Funkcyjo Sigmoid je używano fest przi uopisowańu szansy zajśća zdarzyńo m. in. kej aktywacyjno funkcyjo we maszinowym uczyńu.