Pōdź kaj inhalt

Gyburstag

Ze Wikipedia
Torta na gyburstag

Gyburstag to je zwyk świyntalnego ôbchodzyniŏ rocznice dnia, w kerym ftoś sie narodziōł. Zaôbycz wiōnże sie ze skłŏdaniym winszōw i dŏwaniym gyszynkōw ôbchodzōncymu.

Tradycyjnym elymyntym ôbchodzyniŏ gyburstagu we ojropejskij kulturze je torta, co je zdobiōnŏ świyczkami w wielości ôdpadajōncyj wieku ôbchodzōncego. Ôbchodzōncy mŏ auftrag zdmuchnōnć świyczki, nojlepij wszyjske za jednym razym. Inkszym zwykym je śpiywanie ôbchodzōncymu jakijś śpiywki.

Gyburstagi niykerych historycznych perzōnōw bywujōm ôbchodzōne we formie festōw.

Gyburstag na Ślōnsku[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Tradycyjnie na Ślōnsku ôsoba niy musi zaprŏszać ludzi na swōj gyburstag. Kożdŏ bliskŏ ôsoba winna znać datã jego gyburstagu i chcieć go nawiydzić, by jymu powinszować i dać gyszynk. Na swōj byzuch ôsoba sie niy zŏpowiadŏ. Im wiyncyj gości przijdzie do ôbchodzōncego, tym srogszŏ satysfakcyjŏ, bo świadczy to ô reszpekcie i sympatyji dlŏ takij ôsoby. Niyôdłōncznym elymyntym gyburstagowego fajru je suto zŏstawiōny stōł[1].

Ôbchodzi sie tyż kolite rocznice gyburstagu, bp. Abrahama, to znaczy 50. gyburstag[2].

Przipisy

  1. Gyburstag, czyli świętowanie urodzin na Śląsku, Bonclok.pl - strona internetowa ze śląskim smakiem, 10 listopada 2018 [dostymp 2021-05-10] (polski).
  2. Skąd się wzięło wyrażenie "wiek Abrahama”? – Pytania od czytelników, Obcy język polski, 24 siyrpnia 2020 [dostymp 2021-05-10] (polski).