Abrahama

Ze Wikipedia
Torta na 50. gyburstag

Abrahama (abo tyż abrahamowiny[1]) to je fajer ôbchodzōny na Gōrnym Ślōnsku za czyjś piyńćdziesiōnty gyburstag[2]. Na abrahama panuje szpaśnŏ atmosfera, podanie jak na ajnfachowym gyburstagu goście śpiywajōm „Sto lŏt”, a tyż znoszōm toasty dlŏ solenizanta, przi czym pijōm wino, nŏlywki abo gorzołã[3].

Etymologijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Etymologijŏ tego ôkryślyniŏ je niyznōmŏ. Jedna z hipotez prawi, iże piyńćdziesiōnt lŏt to wiek, kery już zasuguje na reszpekt, a stōnd fajer ôbchodzōny w dniu piyńćdziesiōntego gyburstagu bōł mianowany Abrahamym – ôd miana krześcijōńskigo patriarchy. Niykerzi szukajōm biblijnego rodowodu tego fajru. Podle ônego pedzynie to wywodzi sie ôd Wanielije świyntego Jōna (8.57), w keryj Jezus Krystus powołuje sie na Abrahama (podle Biblije bōł ôn fater żydowskij nacyje): „Na to rzekli do Niego Żydy: »Piyńćdziesiyńciu lŏt niy mŏsz, a Abrahama widziołś?«”. Tyn fragmynt bōł felernie zinterpretowany i do zwyku weszło huczne ôbchodzynie 50. gyburstagu. Przekłŏd prawi, iże piyńćdziesiyncioletni czowiek zdobōł już tela mōndrości i zŏcności co Abraham[4].

Przipisy

  1. abrahamowiny [w:] Barbara Podgórska, Adam Podgórski, Słownik gwar śląskich, Katowice: Wydawnictwo KOS, 2008, s. 23, ISBN 978-83-60528-54-9.
  2. Skąd się wzięło wyrażenie "wiek Abrahama”? – Pytania od czytelników, Obcy język polski, 24 siyrpnia 2020 [dostymp 2021-06-30] (polski).
  3. Gyburstag, czyli świętowanie urodzin na Śląsku, Bonclok.pl - strona internetowa ze śląskim smakiem [dostymp 2021-06-30] (polski).
  4. Abrahamowe świętowanie - Satinnowy Zakątek, web.archive.org, 7 siyrpnia 2016 [dostymp 2021-06-30] [zarchiwizowane z adresy 2016-08-07].