Hel (elymynt)

Ze Wikipedia

Hel (łac. helium) – elymynt chymiczny ô numerze atōmowyj 2. Je piyrszym gazem zŏcnym z grupy helowcōw (grupy 18). Po wodorze je drugim nojbarzij rozpowszechnionym we wszechświecie elymyntym chymicznym. Posiado moc zastosowań.

Hel we formie stałyj[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Hel ôstŏwo w formie ciekłyj w tymperaturze nula bezsumiynnego pod drukym atmosferycznym. Krzepnie w tymperaturze 0,95 K i pod drukym 26 atm.

Izotopy helu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Izotop L. P (Z) L. N Masa izotopu Ôkres pōłtrwaniŏ Knif rozpadu
²He 2 0 2,015u 10-⁹s p, β+
³He 2 1 3,016u Sztabilny
⁴He 2 2 4,002u Sztabilny
⁵He 2 3 5,012u 602 ys n
⁶He 2 4 6,018u 806 ms β

β−d

⁷He 2 5 7,027u 2.51 zs n
⁸He 2 6 8,033u 119 ms β

β−n β−t

⁹He 2 7 9,043u 2,5 zs n
¹⁰He 2 8 10,052u 260 ys 2n