Hertz

Ze Wikipedia
hertz [Hz]
Ukłŏd SI
Jednostka Frekwyncyjŏ
Typowe symbole srogości
we jednostkach SI
Zdrzōdło miana Heinrich Hertz

Hertz (Hz) – jednotka miary frekwyncyje we układzie SI (jednotka pochodnŏ układu SI) a we mocce inkszych, bp. CGS, MKS a MKSA. Definiuje sie jã za numer rajōw na sekundã:

Miano jednotki je ôd miana miymieckigo fizyka Heinricha Hertza, zajmujōncego sie m.in. podszukowaniym welōw elektrōmagnetycznych.

Przedrostki SI[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wielokrotności Podwielokrotności
Mnożnik Miano Symbol Mnożnik Miano Symbol
100 hertz Hz
101 dekahertz daHz 10−1 decyhertz dHz
102 hektohertz hHz 10−2 centyhertz cHz
103 kilohertz kHz 10−3 milihertz mHz
106 megahertz MHz 10−6 mikrohertz µHz
109 gigahertz GHz 10−9 nanohertz nHz
1012 terahertz THz 10−12 pikohertz pHz
1015 petahertz PHz 10−15 femtohertz fHz
1018 eksahertz EHz 10−18 attohertz aHz
1021 zettahertz ZHz 10−21 zeptohertz zHz
1024 jottahertz YHz 10−24 joktohertz yHz