Przedrostek SI

Ze Wikipedia

Przedrostek SIprefiks, co ôkryślŏ wielokrotności i podwielokrotności jednostek miŏr ôpartych ô systym metryczny. Przedrostki ôstały wdrożone w rōmach układu SI, chociŏż czas ôd czasu używŏ sie ich tyż do jednostek, co niy sōm we tym systymie (bp. mililiter abo kōntowŏ milisekunda).

Przedrostki jednostek miar układu SI[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Miano Symbol Mnożnik Miano
mnożnika
Przikłŏd Stoso-
wane ôd
Miano
niyôficjalne[1]
jotta (gr. okto – ôziym) Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 kwadrylijōn Yg – jottagram 1991 otta
zetta (łac. septem – siedym) Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 trylijard Zm – zettameter 1991 hepa
eksa (gr. heks – sześ) E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trylijōn EB – eksabajt 1975
peta (gr. pente – piyńć) P 1 000 000 000 000 000 = 1015 bilijard Ps – petasekunda 1975
tera (gr. teras – mōnster) T 1 000 000 000 000 = 1012 bilijōn Tm – terameter 1960
giga (gr. gigas – ôgrōmny) G 1 000 000 000 = 109 milijard GW – gigawatt 1960
mega (gr. megas – wielki) M 1 000 000 = 106 milijōn MHz – megahertz 1960
kilo (gr. chilioi – tysiōnc) k 1000 = 103 tysiōnc km – kilōmeter 1795
hekto (gr. hekaton – sto) h 100 = 102 sto hPa – hektopaskal 1795
deka (gr. deka – dziesiyńć) da 10 = 101 dziesiyńć dag – dekagram 1795 dk
1 = 100 jedyn m – meter, g – gram
decy (łac. decimus – dziesiōnty) d 0,1 = 10−1 jedna dziesiōntŏ dm – decymeter 1795
centy (łac. centum – sto) c 0,01 = 10−2 jedna setnŏ cm – cyntymeter 1795
mili (łac. mille – tysiōnc) m 0,001 = 10−3 jedna tysiyncznŏ mm – milimeter 1795
mikro (gr. mikros – mały) µ 0,000 001 = 10−6 jedna milijōnowŏ µm – mikrōmeter 1960 u
nano (gr. nanos – karzeł) n 0,000 000 001 = 10−9 jedna milijardowŏ nF – nanofarad 1960
piko (wł. piccolo – mały) p 0,000 000 000 001 = 10−12 jedna bilijōnowŏ pF – pikofarad 1960
femto (duń. femten – piytnŏście) f 0,000 000 000 000 001 = 10−15 jedna bilijardowŏ fm – femtōmeter 1964
atto (duń. atten – ôziymnŏście) a 0,000 000 000 000 000 001 = 10−18 jedna trylijōnowŏ as – attosekunda 1964
zepto (fr. sept, gr. hepta – siedym) z 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10−21 jedna trylijardowŏ zN – zeptoniutōn 1991 ento
jokto (gr. okto – ôziym) y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10−24 jedna kwadrylijōnowŏ yg – joktogram 1991 fito

Wejzdrzij tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

Bibliografijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]