Pōdź kaj inhalt

Incydynt we Glywicach

Ze Wikipedia
Glywickŏ radiostacyjŏ

Incydynt we Glywicach (miym. Überfall auf den Sender Gleiwitz) to bōła niymieckŏ ôperacyjŏ dywersyjnŏ zorty false flag na niymieckõ radiostacyjõ we Glywicach, dokōnanŏ we sztwŏrtek 31 siyrpnia 1939 ô godzinie 20:00. Mioła sużyć niymieckij propagandzie za bazowy „dowōd polskich prowokacyji” a pretekst do napadniyńciŏ Polski 1 września 1939 roku, czym zaczła sie drugŏ wojna światowŏ[1].

Ôperacyjõ bōła zôrganizowanŏ na byfel ôd szefa policyje Reinharda Heydricha. Akcyjõ we Glywicach przekludziōł 31 siyrpnia 1939 roku Sturmbannführer Alfred Naujocks, ôficyr niymieckigo Dinstu Bezpiyczyństwa Sicherheitsdienst (SD). Kole godziny 20:00 ônego ludzie, co udŏwali ślōnskich powstańcōw, przeblyczyni we cywilne ôblyczynia (niy mieli ôni polskich mōndurōw, jak felernie podŏwŏ popularnŏ wersyjŏ historyje), przekludziyli atakã na radiostacyjõ Glywice, kole 10 km ôd granice ze Polskōm Republikōm.

Radiostacyjŏ ta niy nadŏwała włŏsnego programu, ino przekazowała program ze Wrocławia. Dziynki sztormowymu mikrofōnowi Niymce podarzili nadać kōmunikat, nale ze prziczyn technicznych suchŏcze radyja usłyszeli ino słowa we polskij gŏdce: Dejcie pozōr, sam gŏdajōm Glywice. Radiostacyjŏ je we polskich rynkach… (pol. Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja znajduje się w polskich rękach…)[2]. Pod budōnkym radiostacyje ôstawiōne bōło ciało przōdzij zastrzylōnego Ślōnzŏka, Franciszka Honioka, za dowōd na polske zaangażowanie.

Adolf Hitler ôgłosiōł już niyskorniyjszego dnia rano we Reichstagu: Dzisiej nocōm Polska piyrszy rŏz strzylała na naszym włŏsnym terytorium swojimi ajnfachowymi wojŏkami. Ôd 5:45 ôdpadŏ sie ôgniym.

Przipisy

  1. Cody K. Carlson, This week in history: Nazis stage fake attack at the start of WWII, deseret.com, 3 września 2014 [dostymp 2021-10-27] (angelski).
  2. Prowokacja gliwicka - Niemcy nadali tylko 9 słów po polsku, dzieje.pl, 30 siyrpnia 2016 [dostymp 2021-10-27] (polski).