Jan Bilot

Ze Wikipedia

Jan Bilot (ur. 24 wřeśna 1898 we Uosuońińe we powjeće puckim, zm. we 1939 lebo we 1940 roku) bůu to nordowy pisoř kašubski.

Pů přiuůnčyńu Kašub do Polski, Jan Bilot učyu śe we 1920 polskij godki we šuli wjačorowyj we swyj rodźimyj wśi, po čym wstůmpiu do šuli pedagůgičnyj we Pelplińy. Ukůńčyu jům we 1924/1925 roku, a mjou stoć śe školnym we wschodńij Polsce, tygo stanowiska atoli ńy přejůn. We 1925 dostou robota u waršawskigo polityka, kaj mjou doglůndoć jego cer. Mjou śe tyž we Waršawje trefić ze študyrym kašubskim ze Čelna we powjeće wejherowskim.

Twůřyńy Jana Bilota bůuo pod wjelgim ajnflusym Alojza Budzysza. Škryflou uosprowki a krůtke artikle lo gazety Bëne ë Buten, kero wspůufinansowou ze zarůbjonych pjyńyndzy. Za swojo aktiwność we průmowańu kašubskij literatury uotřimou uod kůnserwatywnygo zařůndu šuli tako kwota, coby možno bůuo překludźić śe do wschodńij Polski, do wśi Žabno. Brat Bilota godou, aže Jan mjou być chopym uo dobrim charaktyře, uoddanym Kašubom a wrožliwym na ńysprawjydliwość. Jan Bilot mjou dwa bajtle: syna, kery tyz zostou školnym, a cera.