Janusz Korwin-Mikke

Ze Wikipedia
Janusz Korwin-Mikke (2016)

Janusz Ryszard Korwin-Mikke (rodz. 27 paźdźerńika 1942 we Warszawje)[1]polski polityker a publicysta. Je uůn kůnserwatywnym liberałym. Zołożůł a kupa lot bůł prezesym politycznyj partyje Unia Polityki Realnej, ze keryj bůł posłym na syjm pjyrszyj kadyncyje. Ńyskorzi (we 2005) zołożůł jeszczy Platforma Janusza-Korwin Mikke, nale ńy bůł ji ferajńistům. We 2009 uodloz ze UPR a wstůmpjůł do PJKM, kero půmjyńiła swoji mjano na Wolność i Praworządność (ślůnsko godka: Frajńizna a Prowe Reskjyrowańy). Bůł prezesym partyje Kongres Nowej Prawicy. Sztyry razy kandydowoł na prezidynta Polski, nale ańi roz absztimůngu ńy wygroł. Pjyrszy roz, we 1995 welowało na ńigo 2,40%, co doło mu 8. plac. We nostympnych welůnkach (2000) dostoł 1,43% a bůł 6. Idyntiko bůło we welůnku we 2005. We lutym 2010 uogłośoł, iże bydzie tyż szartowoł we prezidynckim welůnku latojść, a zajyn we ńich sztworty plac, welowało na ńigo 2,48%. We 2014 prowadzůno bez jigo partyjo Kongres Nowej Prawicy dostoła śa do Ojroparlamentů ze erbnizům 7.15% przi frekwencyji 24%.

Je wjelgym fanym brydża, we kerym je krajowym majstrym. Mo trzecio baba a szejś bajtlůw, to je sztyruch synkůw a dwie cery.

We 2014 roku zostoł deputowanym ku Ojropejskimu Parlamyntowi.

We 2015 roku zostoł wyciepony ze funkcyji prezysa Kongresu Nowej Prawicy i odszed ze partyji. Został jydnym ze trzych ojcuw załorzycieli nowej partyji Przemysława Wiplera nozwonej Koalicja Odnowy Rzeczypospolityj Wolność i Nadzieja, we skrócie KORWiN.

Przipisy

Commons

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]