Janusz Korwin-Mikke

Ze Wikipedia
Janusz Korwin-Mikke (2016)

Janusz Ryszard Korwin-Mikke (rodz. 27 paźdźerńika 1942 we Warszawje)[1]polski polityker a publicysta. Je uůn kůnserwatywnym liberałym. Założůł a kupa lot bůł prezesym politycznyj partyje Unia Polityki Realnej, ze keryj bůł posłym na syjm pjyrszyj kadyncyje. We 2005 założůł Platforma Janusza-Korwin Mikke, nale ńy bůł jeji ferajńistům. We 2009 uodloz ze UPR a wstůmpjůł do PJKM, kero půmjyńyła swoje mjano na Wolność i Praworządność (ślůnsko godka: Frajńizna a Prowe Reskjyrowańy). Bůł prezesym partyje Kongres Nowej Prawicy. Sztyry razy kandydowoł na prezydynta Polski, nale ańi roz absztimůngu ńy wygroł. Pjyrszy roz, we 1995 welowało na ńego 2,40%, co dało mu 8. plac. We nastympnych welůnkach (2000) dostoł 1,43% a bůł 6. Idyntiko było we welůnku we 2005. We lutym 2010 roznajmjůł, iże bydzie tyż szartowoł we prezydynckim welůnku latojść, a zajyn we ńich sztworty plac, welowało na ńego 2,48%. We 2014 Kongres Nowej Prawicy dostoł śe do Ojroparlamentu ze erbnizům 7.15% przi frekwencyji 24%.

Je wjelgym fanym brydża, we kerym je krajowym majstrym. Mo trzecio baba a szejś bajtli, to je sztyrech synkůw a dwie cery.

We 2014 roku uostoł deputowanym ku Ojropejskimu Parlamyntowi.

We 2015 roku uostoł wyciepony ze funkcyje prezesa Kongresu Nowej Prawicy i uodszoł ze partyje. Uostoł jednym ze trzech uojcůw założycieli nowyj partyje nazwanyj Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, we skrůcie KORWiN.

Przipisy

Commons
Commons

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]