Pōdź kaj inhalt

Jean-Baptiste Say

Ze Wikipedia
Jean-Baptiste Say
Miano i nazwisko Jean-Baptiste Say
Data narodzyniŏ 5 stycznia 1767 roku
Plac narodzyniŏ Lyon
Data śmierci 15 listopada 1832 roku
Plac śmierci Paryż
Fach gyszeftman, ekōnōmik

Jean-Baptiste Say (nar. 5 stycznia 1767 we Lyonie, um. 15 listopada 1832 we Paryżu) – francuski gyszeftman a ekōnōmik francuskij liberalnyj szuli. Kej bōł ôn mody, to wiynkszość żywobyciŏ spyndziōł we Genewie a Lōndōnie. We 1803 ôstoł wydany jego buch Traité D'économie Politique (po ślōnsku Traktat ô politycznyj ekōnōmiji), skuli kerego naszrajbowaniŏ uciek ze Paryża coby uniknōńć napoleōńskich represyje. We 1813, kej regiyrōnek Napleōna upŏd, wrōciōł sie do Paryża. Wkludziōł ôn do ekōnōmije nowõ teoryjõ, kerŏ ôd jego miana je czynsto mianowane za prawo Saya.[1][2]

Przipisy

  1. Mark Brandly: Jean Baptiste Say – ojciec austriackiej koncepcji finansów publicznych (pol.). Instytut Misesa. [dostymp 2022.04.01].
  2. Magdalena Idzik: Jean-Baptiste Say (pol.). Encyklopedia Zarządzania. [dostymp 2022.04.01].