Każymukan Můngajtpasuly

Ze Wikipedia
Kažymukan Mungajtpasuly

Każymukan Můngajtpasuly (Қажымұқан Мұңайтпасұлы, ze ruskigo mjanowany Хаджимукан Мунайтпасов, Hadżimukan Munajtpasow; rd. we 1871 roku we wśi Karaotkjel we uobwodźe akmołskym (Kazachstan), um. 12 śerpńa 1948) – lygyndarny kazachski zapaśńik, wjelokrotny majster śwjata we wrestlingu grecko-rzimskym. Każymukan Můngajtpasuly bůł wjelgi na 174 cyntymetry, a ważůł 95 kilůgramůw. Walczůł we 54 krajach śwjata, zdobůł uůnczńy 48 medalůw. Jydnym s przełůmowych můmyntůw we jygo karjerze bůł rok 1910, kedy to we Buenos Aires zdobůł złoty medal a po raz pjyrszy uostoł majstrym śwjata.

Umrzył 12 śerpńa 1948 we kołchoźe Lyńinskoje znomja we prowincyji połedńowokazachskij, ńy uostawjajůnc po śe żodnych szkolorzůw ńi kůntynuatorůw, uopuszczajůnc swoje 4 żůny pozostołe we Turkestańy. We 1980 roku uodymkńynto muzeům słynnygo wojowńika. Mjano Każymukana noszům głůwne ulice mjast takych, kej Ałmaty, Astana, Symej; na jygo cześć nazwano tyż cyntralny stadjůn Astany. Na kanwje jygo historje uoparte bůły filmy "Hadżi-Mukan" (1978) a "Znej naszych!" (1985), s udźołym Bachytżana Esżanowa, Gjeorgija Martirosjana a Aleksandra Pankrjatowa-Czjornyj.