Kažymukan Můngajtpasuly

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kažymukan Mungajtpasuly

Kažymukan Můngajtpasuly (Қажымұқан Мұңайтпасұлы, ze ruskigo mjanowany Хаджимукан Мунайтпасов, Hadžimukan Munajtpasow; rd. we 1871 roku we wśi Karaotkjel we uobwodźe akmouskym (Kazachstan), um. 12 śerpńa 1948) – lygyndarny kazachski zapaśńik, wjelokrotny majster śwjata we wrestlingu grecko-řimskym. Kažymukan Můngajtpasuly bůu wjelgi na 174 cyntymetry, a wažůu 95 kilůgramůw. Walčůu we 54 krajach śwjata, zdobůu uůnčńy 48 medalůw. Jydnym s přeuůmowych můmyntůw we jygo karjeře bůu rok 1910, kedy to we Buenos Aires zdobůu zuoty medal a po raz pjyršy uostou majstrym śwjata.

Umřyu 12 śerpńa 1948 we kouchoźe Lyńinskoje znomja we prowincyji pouedńowokazachskij, ńy uostawjajůnc po śe žodnych školořůw ńi kůntynuatorůw, uopuščajůnc swoje 4 žůny pozostoue we Turkestańy. We 1980 roku uodymkńynto muzeům suynnygo wojowńika. Mjano Kažymukana nošům guůwne ulice mjast takych, kej Aumaty, Astana, Symej; na jygo čeść nazwano tyž cyntralny stadjůn Astany. Na kanwje jygo historje uoparte bůuy filmy "Hadži-Mukan" (1978) a "Znej našych!" (1985), s udźouym Bachytžana Esžanowa, Gjeorgija Martirosjana a Aleksandra Pankrjatowa-Čjornyj.