Kapla

Ze Wikipedia
Kapla na Glinianyj Gōrce we Gogōwku

Kapla (łac. cappa) to je niywielgi krześcijōński budōnek religijny. Kaple mogōm być swobodnie stojōnce abo połōnczōne ze srogszym ôbiektym architektōnicznym. Kaple sōm budowane przi drōgach, kościołach, lazarytach, smyntŏrzach.

Piyrszōm kaplōm bōł mały drzywnianny kościōł we Tours we Francyji, zbudowany we 5. storoczu ôd biskupa Świyntego Brykcjusza. Kościōł tyn bōł mianowany Capella.

We wanielickich spōlnotach, mianym kapla ôkryślŏ sie wiynkszość religijnych budōnkōw.

Ôd słowa kapla wziōnło sie miano kapelōn (capellanus), kapela i kapelmajster.

Necowe ôdwołania[edytuj | edytuj zdrzōdło]