Kara

Ze Wikipedia
Typowo kara metalowo

Kara – ńywjelgi wůzyk s jydnym abo dwůma kůłkůma, tajlowo dźwigany rynczńy, użiwany do transportu przedmjotůw abo materjołůw sypkych na ńywjelgich uodlygośćach. Kary wyposażůne sům we dwa hyngry, przi půmocy kerych sům dźwigane a ciśninte, rzodźi ćůngńynte, bez jydnygo czowjeka. Ůunyczůne sům s drzewa, metalu, plastiku abo kůmbinacyji tych matyrjołůw. Znojdujům szyroke zastosowańy we uogrodńictwje a na bauplacach.

Commons
Commons