Karta

Ze Wikipedia
Nova totius terrarum orbis tabula Amstelodami, karta świata ze 1682 roku

Karta to je graficzny ôbrŏz wiyrchnie Ziymie abo jeji czynści (tyż nieba, planety abo inkszego astrōnōmicznego ôbiektu), wykōnowany na szkarcie, w skali, podle prawideł kartograficznych mustrōw, przi użyciu umŏwnych cech graficznych. Karta stanowi bazowe nŏczynie podszukowań i prezyntacyje wynikōw we historyji, geografiji i geodezyji.

Przeniesiynie wiyrchnie ze sfery (Ziymia to niy je idyalnŏ kugla, mŏ niyregularny kształt geoidy, nale przi rychtowaniu karty przijmuje sie założynie ô jeji kulistości, abo iże je ôbyrtnōm elipsoidōm) na plaskatõ wiyrchniã karty wymŏgŏ:

  • zastosowaniŏ ôdpednigo ciepu, to znaczy ôdwzorowaniŏ kartograficznego,
  • zmyńszyniŏ ôbrazu do żōndanyj skali,
  • zastosowaniŏ przijyntych cech umŏwnych (legynda),
  • uproszczyniŏ przedstawiōnego ôbrazu.

Nauka ô kartach to je kartografijŏ, za to znaki kartograficzne to symbole, za pōmocōm kerych wyrażŏ sie treść karty.