Planeta

Ze Wikipedia
Planyty we Ůkuodźe Suonycznym

Planeta to je uobjekt astrůnůmiczny, kery uobjygo gwjozda abo jei pozostouośći, we kerygo wnyntrzu ńy zachodźi reakcyjo termojůndrowo, na tela srogi, coby mjou ksztout zbliżůny do kugle a důminowou we przestrzyńi wokůu swojij uorbity. Ńy ymituje wuosnygo śwjotua, yno śwjyćy śwuotuym uodbitym. We Ůkuodźe Suonyčnym znůmy 8 planyt: Merkury, Wynus, Źymja, Mars, Jowisz, Saturn, Ůrůn a Neptůn. Uodkyto tyž wjyncy kej 300 planet pozasuonycznych.